ได้ฤกษ์เปิดการแสดงใหม่

Daily News Thailand - - บันเทิง -

สำาหรับผ้ สำาหรับผู้ที่มีบัตรอยู่แล้วที่ มีบัตรอย่แล้ ว สามาร สามารถใช้ ถใช้ บัตรเก่าเข้าชมการแสดงได้เลย แต่ใครที่ยัง ไม่มีบัตรจับจองได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุก สาขา และทาง www.thaiticketmajor.com ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่ www. bectero.com

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.