รัชกาลที่10

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

แห่งชาติ ชี้เวลาล่วงเลยบ�าเพ็ญพระราชกุศล ทักษิณานุปทานเข้าเขตปัญญาสมวาร ดังสมเด็จ พระบรมโอราสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับสั่งขอเวลาร่วมทุกข์โศกและท�าใจที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช สวรรคตไปพร้อมประชาราษฎร์ระยะหนึ่ง นายกฯแย้ม กราบบังคมทูลเชิญขึ้นทรงราชย์ เร็ว ๆ นี้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.