พระราชพิธีบำาเพ็ญพระราชกุศล

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

นับแต่วันที่ 3 ธ.ค.ไปจน …..... ... เห็นด้วย

ชนะเลิศ คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช เป็นประธานมอบรางวัลชนะเลิศการประกวด “ดาวเด่น บัวหลวง 101” ครั้งที่ 9 ปี 2559 ให้กับ เปจัง มิตรสาธิต โดยมี อภิชาต รมยะรูป ศาสตรเมธี นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศ.กิตติคุณ กำาจร สุนพงษ์ศรี ศ.เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง และ ธงชัย รักปทุม ร่วมยินดี ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.