การผังเมืองที่ขาดประสิทธิภาพ

Daily News Thailand - - นวัตกรรมขนส่ง-กทม. -

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูล วิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย ส่งข้อมูลผังเมืองไทย 258 ผัง หมดอายุไป 1/3 ราชการมัวทา�ไรอยู่ มาให้พิจารณาครับ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.