ผู้ป่วยโรคหัวใจ ห

Daily News Thailand - - ใกล้หมอ -

โรคหัวใจเต้นผิด หัวใจห้องบนเต้นพลิ้ว หัวใจห้องบนจะเต้นเร็วมาก... มากกว่า 350 ครั้งต่อนาที..!!! บทสรุป หัวใจ คุณหมอบัญชา ’การรักษาที่ถูกต้องจะช่วยให้ผู้ป่วยมี ชีวิตที่ยืนยาวขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมาก ๆ ได้ครับ..“รศ.นพ.บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรงพยาบาลรามคำาแหง อุ่นใจ..ใกล้หมอ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.