ไล่บอลแฟนอุ้ม พ้นบริหารโรงแรม แค่ลูกจ้างไม่มีหุ้น มอบตัวคดีสั่งตืบ

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

“บอล-กฤษณะ” เจอ 2 เด้ง ถูกศ�ลออกหม�ย จับพร้อมกับเด็กเสิร์ฟอีก 3 คนใน

มิติใหม่...

พริตตี้พร้อมใจ แต่งก�ยชุดไทยงดง�ม แหวก แนวกว่�ทกุปีที่ผ่�นม� สร้�งคว�ม ฮือฮ�ในง�นมหกรรมย�นยนต์ ครั้งที่ 33 หรือ มอเตอร์เอ็กซ์โป รอบสื่อมวลชน ที่อิมแพ็ค เมืองทองธ�น ี โดยยนตรกรรม หรูแพงที่สุดในง�นนี้คือรถยนต์ โรลส์-รอยซ์ แฟนธอม ดรอป เฮด คูเป้ มูลค่� 46.5 ล้�นบ�ท

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.