ออกบอนด์แสนล้านปลกศก. ผ่านกลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ ลงทนเกิดประโยชน์ท้องถิ่น

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 30 พ.ย. 2559 เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 35.1800 37.1855 43.0243 31.1670 4.4649 7.3863 24.5635 20,000.00 1,189.36 1,189.71 35.9000 38.6300 46.3138 32.9950 4.7075 8.2413 25.3520 20,100.00 1,190.13 1,189.91 19,647.00 20,100.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 32.86 25.48 25.75 23.24 24.49

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.