จันทน์หอม

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ในพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้าน “ธนะศักดิ์” ระบุยังไม่กำาหนดวันจัดพิธีตอก หมุดจุดกึ่งกลางพระเมรุมาศ ขอดูฤกษ์เหมาะ สมก่อน 1 ธ.ค. ประกอบพระราชพิธีบำาเพ็ญ พระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ถวายแด่ พระบรมศพ “ในหลวง ร.9” ณ พระที่นั่งดุสิต มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในวาระ ครบรอบวันสวรรคต ครบ 50 วัน เพื่อแสดง ความกตัญญูกตเวทิตา และน้อมรำาลึกถึงพระ มหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สำานักพระ ราชวังแจ้งงดการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ ของประชาชนในวันที่ 1-2 ธ.ค. “อ.ส.วัน ศุกร์” จัดดนตรีแจซซ์เทิดพระเกียรติ 5 ธ.ค. ขณะที่กรมศิลปากรเปิดให้ประชาชนชมการ บูรณะราชรถ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.