จันทน์หอม Ň อ.ส.วันศุกร์แสดงดนตรี

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

นายพงษ์ระพี บูรณสมภพ รองประธาน มูลนิธิคีตรัตน์ กล่าวว่า การแสดงดนตรีแจซซ์ วันที่ 5 ธ.ค.นี้ จะเป็นการบรรเลงบทเพลง พระราชนิพนธ์อย่างถูกต้องฉบับมาตรฐานที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช ทรงปรับแก้โน้ตด้วยพระองค์เองทั้งหมด ได้แก่ เพลง H.M Blues Friday Night Rag Oh I Say When และ Candlelight Blues ที่ สา�คัญจะเล่นเพลงที่พระองค์ทรงโปรดในแบบ นิวออร์ลีนส์ แจซซ์ ทั้งเพลง Tiger Rag, Ice Cream, Just A Closer Walk with Thee และ When You’re Smiling เนื่องจากในช่วง แรกของการครองราชย์ พระองค์ทรงเดินทาง ไปศึกษาพื้นฐานดนตรีนิวออร์ลีนส์แจซซ์ ที่ สวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส ก่อนจะพระราช นิพนธ์เพลงแนวแจซซ์และบลู เพื่อเป็นขวัญ ก�าลังใจและปลุกพลังมวลชนให้รักชาติ มี ความเป็นนา้�หนึ่งใจเดียวกัน ทั้งนี้ ช่วงสุดท้าย การแสดงจะมีการบรรเลงบทเพลงแสงเทียน และร่วมกันจุดเทียนเพื่อตั้งปณิธานในการเผย แพร่พระเกียรติคุณด้านดนตรี และเผยแพร่ บทเพลงพระราชนิพนธ์อย่างถูกต้อง สถานแห่งชาติ พระนคร ได้ข้อสรุปว่า กรม ศิลปากรขอให้ส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วม สมัย (สศร.) ปรับรื้อเต็นท์นิทรรศการ ทรงสถิต ในดวงใจไทยนิรันดร์ ออกบางส่วน เพื่อเปิด พื้นที่ทา�พิธีบวงสรวงในส่วนหน้าโรงราชรถ ใน วันที่ 19 ธ.ค.นี้ หลังจากนั้นให้ประกอบเต็นท์ นิทรรศการเหมือนเดิม อย่างไรก็ตามระหว่าง ที่มีการบูรณะราชรถ พระยานมาศและเครื่อง ประกอบภายในโรงราชรถ ยังเปิดให้ประชาชน ได้เข้าชมเช่นเดิม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.