สมยศขอดูเหตุผล ‘กกท.’ให้ทบทวน ‘ชัยนาท-อาร์มี่’ร่วง

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. ที่สโมสร ตำ�รวจ ถนนวิภำวดีรังสิต “บิ๊กอ๊อด” พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ุม่วง นำยก สมำคมกีฬำฟุตบอลแห่งประเทศ ไทยฯ เป็นประธำน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.