เที่ยว‘มหกรรมในหลวงรักเรา’ ตามรอย‘กษัตริย์เกษตร’

Daily News Thailand - - เกษตร-บทความ-ละคร -

น�ยสุม�ตย์ ธุรนิตย์

“มหกรรมในหลวงรักเร�: สืบทอดพระร�ชปณิธ�นพระบ�ทสมเด็จ พระเจ้�อยู่หัว รัชก�ลที่ 9” ทองหล�ง

นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.