พระราชดำารสตอบรบ ขึนทรงราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์ เพ‘สมอสเด็นจอพงระพระเจ้าราอชยู่ปหัณิว’รธา.10 น

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

เสด็จออก ณ พระที่นั่ง อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กราบบังคมทูลเชิญองค์รัชทายาทเสด็จขึ้นทรงราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์ สืบราชสันตติวงศ์ พระองค์มีพระราชดำารัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์

ปลื้มปีติ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ขึ้นทรง ราชย์ เป็น “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” แห่ง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อุปสมบทหมู่

...ที่วัดชลประทานรังสฤษฏ์ มี พิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุจำานวน 85 รูป เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลปัญญาสมวาร โดยมีพระ ปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.