จีสกัดเสือดา�คณภาพต่า�จากนอก

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 35.2400 37.0794 43.2165 30.6560 4.4736 7.3938 24.4555 19,750.00 1,169.85 1,169.85 35.9600 38.5238 46.5100 32.4700 4.7163 8.2475 25.2395 19,850.00 1,170.65 1,170.65 19,390.00 19,850.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 1 ธ.ค. 2559 32.86 25.48 25.75 23.24 24.49

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.