พระราชกุศล

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรม มหาราชวัง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัด พิมพ์หนังสือพระราชทานแจกแก่ผู้เข้าร่วม พระราชพิธี เพื่อเป็นอนุสรณ์วิทยาทาน หอ จดหมายเหตุแห่งชาติเปิดให้บริการดาวน์โหลด ภาพ-คลิปพระราชประวัติ-พระราชกรณียกิจ และพระสุรเสียงของ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ขณะที่หน่วยงานราชการ-เอกชนทั่วประเทศ พร้อมใจกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ขณะที่ กทม.และดาราจิตอาสาร่วม “บิ๊กคลีนนิ่งเดย์” ทำาความสะอาดสนามหลวง-พื้นที่โดยรอบ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.