เหนือ-อีสานยังหนาว

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อ เวลา 08.00 น.วันที่ 1 ธ.ค. นาง พรนภา ทองด้วง เวรพยากรณ์อากาศศูนย์ อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เปิดเผยว่า บริเวณ ความกดอากาศสูงกาลังค่อนข้างแรงจาก� ประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย ตอนบน ลักษณะเช่นนี้ท า� ให้บริเวณดังกล่าวมี อากาศหนาวเย็นลง และอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส โดยภาคเหนือตอนบนวัน นี้มีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่า�สุดวันนี้ วัดได้ 6.0 องศาเซลเซียส ที่ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ส่วนในตัวเมืองเชียงใหม่วัดได้ 20 องศา เซลเซียส ขณะที่ นายบรรพต โคตรเทิ้ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการส�านักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พิษณุโลก ได้กล่าวว่า ได้มีการจัดตั้งศูนย์ “ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและบรรเทา ปัญหาภัยหนาว จ.พิษณุโลก” เพื่อให้ความช่วย เหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินกรณี ภัยหนาว.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.