‘ตุ้ย – อสมท’ ตกลงยุติ ‘คลื่นซี้ด’ อนาคตร่วมงานได้ เล็งปรับตัวให้เหมาะคนฟังขึ้น

Daily News Thailand - - บันเทิง -

อสมท ภัทร์ สัจจกุล นายพิเศษ ศักด์ิ วุ้นเส้น-วิริฒิพา จียา

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.