ดีเดย์จับวันนี ขับรถแหกกฎ‘จร�จร’ ตำ�รวจใช้กล้องดักถ่�ย

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ตำารวจเผยการจราจร ภาพรวมดีขึ้น 1 ก.พ. ดี เดย์ใช้กล้องถ่ายรูปจับ คนแหก

สอนเด็ก..

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ พูดคุยและสั่งสอนนักเรียนอย่างอารมณ์ดี ขณะเลขาฯ คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พาเข้าพบที่ทำาเนียบรัฐบาล เพื่อแสดงผลงานเนื่องในวันนักประดิษฐ์ ประจำาปี 2560

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.