ſ แนะสื่อถามนักการเมือง

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

“อย่าหาว่านายกฯ ดีแต่พูด สอน แต่เรียก ว่าการสร้างกระบวนการรับรู้ระหว่างกันให้ได้ ถ้าไม่ เรียนรู้ไปกับผม วันหน้าก็ไม่รู้จะไปถามอะไรเขา เอาคำาถามที่ถามผมวันนี้ไปถามรัฐบาลหน้าด้วยว่า จะตอบได้ไหม ถ้าเขาตอบได้ ผมก็มั่นใจว่ามันจะ ไปได้ แต่ถ้าเขาตอบไม่ได้เหมือนที่ผมตอบ มันไป ไม่ได้หรอก เชื่อผมสิ ผมไม่ได้ดูถูก เขากำาลัง พัฒนาตัวเองอยู่ เขาจะมาเสนอในคณะกรรมการ ปรองดอง ไปถามเขาว่าจะมีความร่วมมืออย่างไร ไม่ใช่เรื่องคดีอย่างเดียว แต่ต้องพูดว่าจะพัฒนา ประเทศอย่างไรด้วย สังคมจะได้รับรู้รับทราบ วัน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.