ศิษย์เก่าดีเด่น

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง - แมงโม้

กลายเป็นดาวเด่นคนหนึ่ง ในกลุ่มผู้บริหารองค์กรอิสระเลย ก็ว่าได้ ส�าหรับ “น้าเก” รักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสา�นกังานผู้ตรวจ การแผ่นดิน ด้วยผลงานการบริหาร ที่ได้ทั้งบู๊และบุ๋นอันเป็นที่ประจักษ์

ซึ่งล่าสุดความสามารถของ “น้าเก” ก็ไปบรรเจิดที่มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จนได้รับคัดเลือกให้เป็น “ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ �าปี 2559 สาขา บริหารราชการ”

และเมื่อปี 2558 สมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ก็เคยมอบรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ให้แก่ “น้าเก” ด้วยเช่นกัน

งานนี้แม้จะกวาดรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 2 ปีซ้อน แต่ “น้า เก” ก็ยืดอกพูดเลยว่า “มช.สร้างพี่มา ไม่ได้สร้างพี่มาเพื่อให้ไป รับรางวัล เพราะฉะนั้นถึงไม่ได้รางวัลอะไรก็ต้องตั้งใจทา�งานเต็ม ที่อยู่แล้ว” และยังเปรียบเปรยทิ้งท้ายด้วยว่า “ไวน์ดีไม่จา�เป็นต้อง แพง แต่ไวน์แพงจา�เป็นต้องดี”

แหม..อย่างนี้ต้องขอปรบมือดัง ๆ และเป็นก�าลังใจ ให้ “น้าเก” ทา�งานอย่างเต็มที่ต่อไปนะครับ.

รักษเกชา แฉ่ฉาย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.