นปช.เสนอแนวทางปรองดอง

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เนื้อหาส่วนสำาคัญระบุตอนหนึ่งว่า รากเหง้าความขัดแย้ง ขัดแย้งกับอีกฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.