รวมพลัง ‘ทำาดีเพื่อพ่อ’ สานต่อโครงการ ‘เปลี่ยนชีวิต พิชิตโรค’

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

สมใจนึก เองตระกูล นำาคณะผู้บริหาร สมพร ชาติชาย พยุหนาวีชัย และ นพพร บุญลาโภ สืบถวิลกุล, แจกผ้าห่ม นพ.วิบูลย์พงศ์ วรนิษฐาธร ตรวจอาการเบื้องต้น

คมศร

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.