การสวิงด้วยไดรเวอร์ที่ ยอดเยี่ยมมากๆ ทdาให้รูปเหล่านี้ ดูเหมือนแสร้งทdา (ทั้งๆที่เป็นเรื่องจริง)

Golf Digest (Thailand) - - Play Your Best -

ความสมดุลในการเริ่มต้น

แรนดี สมิธ 1 ใน 50 ครู กอล์ฟที่ดีที่สุดของกอล์ฟ ไดเจสต์ บอกว่า การเริ่มต้น วงสวิงของจอนเหมือนกับคน อื่นๆ “ในขณะที่ยืนจรดลูก ไหล่ซ้ายและสะโพกซ้ายจะสูง กว่าด้านขวา ดังนั้นเขาจึง สามารถตีลูกให้โด่งได้” สมิธ กล่าว “ซึ่งสdาหรับคนที่มี รูปร่างใหญ่ ทdาให้เขาดูมี สมดุล สบายๆ ชนิดที่ ไร้อาการเกร็งใดๆทั้งสิ้น”

มีความต่อเนื่องมากๆ

หน้าอกและแขนของจอนจะ เคลื่อนที่ไปด้วยกัน “ถ้าหากว่าแขนของเขา เคลื่อนไปรอบๆตัวเร็วเกินไป หน้าอกก็จะต้องหมุนตามให้ ทัน” สมิธกล่าวพร้อมทั้ง เสริมว่า ในทางกลับกัน หน้าอกของจอนจะเป็นฝ่ายที่ รองรับแขน นอกจากนั้นแล้ว ช่วงล่างก็จะนิ่ง โดยเขาจะ หมุนตัวในลักษณะที่ฝืน กับมัน

สร้างช่องว่าง

ขอให้ดูที่ระยะระหว่างมือและ ลิ้นปี่ เมื่อแขนซ้ายขนานกับ พื้นสนามในขณะขึ้นแบ็คสวิง “มือของจอนจะมีการ เคลื่อนที่เพียงเล็กน้อย แต่ ก้านของไม้จะมีการเคลื่อนที่ มาก” สมิธกล่าว โดยไม้จะให้ ความรู้สึกที่เบามากๆเมื่ออยู่ ในลักษณะเช่นนี้ แต่ถ้าหาก แขนอยู่ใกล้กับลdาตัวมากเกิน ไป มันจะให้ความรู้สึกที่หนัก ขึ้นกว่าเดิม

กว้างเป็นสองเท่า

“สะโพกและเข่าซ้ายจะเคลื่อน เข้าหาเป้าหมายในขณะที่ ลdาตัวจบการขึ้นแบ็คสวิง” สมิธกล่าว “โดยศีรษะของ เขาจะเคลื่อนออกห่างจากลูก น้อยมาก ซึ่งแทบไม่น่าเชื่อ พร้อมกับการควบคุมที่ยอด เยี่ยม และเนื่องจากเขาเป็น คนที่แข็งแรง จึงไม่จdาเป็นต้อง ขึ้นแบ็คสวิงให้ยาว แต่มันจะมี ความกว้าง ซึ่งผมจะเลือก ความกว้างเอาไว้ก่อนเสมอ”

การส่งผ่านแบบเต็มๆ

ในขณะที่เขาสวิงเข้าหาลูก ไหล่ซ้ายหมุนเกือบจะขึ้นตรง ขณะที่ขาซ้ายก็จะกดลงกับ พื้นอย่างแรง พร้อมกับ สะโพกที่กdาลังกลับเข้าไป ทdางานให้พร้อมกับแขน “จริงๆแล้วศีรษะของเขาจะ เคลื่อนไปด้านหลัง โดยมันจะ ไม่มีการล็อคหรือเคลื่อนไป ข้างหน้า ซึ่งทั้งสองอย่างนี้จะ ทdาให้เกิดการสูญเสียพละ กdาลัง” สมิธกล่าว

ทdาได้จริง

สมิธบอกว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ จะเหยียดตัวแบบหลอกๆ คือ พวกเขาพยายามเป็นอย่าง มากที่จะเหยียดไม้เข้าหาเป้า หมายในขณะที่สวิงผ่านลูก โดยลืมที่จะตีลูกอย่างจริงๆ จังๆ ในขณะที่จอนจะเหยียด ไม้ออกไปเนื่องมาจากผลของ แรงเหวี่ยงที่เกิดขึ้นจาก วงสวิงที่มีความเร็ว “นี่คือ ความพยายามที่มีลักษณะ ผ่อนคลาย” สมิธกล่าว

ความสง่างามที่น่าทึ่ง

“ผมชอบแขนที่มีการพับ อย่างนุ่มนวล รวมถึงเท้าที่ รองรับเป็นอย่างดีในขณะที่ จบวงสวิง” สมิธกล่าว “แต่ที่ โดดเด่นคือหน้าอกของจอนที่ มีการหมุนอย่างน้อย 90 องศา อย่างมีความสัมพันธ์ กับแนวเป้าหมาย อีกทั้งยัง ไม่มีอาการเกร็งให้เห็น เขาจะ จบวงสวิงในลักษณะที่สมดุล ทั้งๆที่การสวิงมีความเร็ว มาก ซึ่งเป็นเรื่องยากมาก”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.