มรกต คว้าเก่งใหญ่ ช้างฯ สนาม 6

Golf Digest (Thailand) - - Highlights -

▶ การแข่งขัน Chang–isuzu Amateurs Championship 2018 Presented By Coca–cola เดิน หน้าจนถึงรอบคัดเลือกครั้งที่ 6 แมทช์รองสุดท้าย ได้อีก 6 ขุนพล เพิ่มทัพ เตรียมข้ามโขงลุยสนาม ปากเซ สปป.ลาว โดยจัดแข่งขัน ณ สนามกรังปรีซ์ กอล์ฟคลับ อ.บอ่ พลอย จ.กาญจนบรุ ได้ 5 ยอด ฝีมือ ได้แก่ ไฟลต์แชมเปียนชิพ มรกต ยงิ่ จรสั แสง, ไฟลตเ์ อ ประหยดั สมปาง, ไฟลต์บี วิโรจน์ หนูสอน, ไฟลตซ์ ีนภชาสรณ์เหลา่ พลประทปี , และ ไฟลต์สุภาพสตรี มยุรา ชาหลอ่ น โดยไดร้ บั สทิ ธแิ์ พคเกจทวั ร์ ร่วมเดินทางไปเล่นรอบชิงชนะเลิศ ณ สนามกอล์ฟปากเซ สปป.ลาว หลังเสร็จสิ้นรอบคัดเลือกอีกด้วย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.