บางจาก จูเนียร์ มาสเตอร์ 2018

Golf Digest (Thailand) - - Highlights -

▶ คณุ พรพงษ์ เพชรลาc้ (ที่ 4 จากซา้ ย) ประธาน AMG Thailand Junior Golf Tour พ.อ.ประเทือง เพชรขว้าง (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้จัดการสนามกอล์ฟสวนสนประดิพัทธ์ และ คุณดาว์ปกรณ์ รัตนสุวรรณ (ที่ 6 จากซ้าย) รองประธาน AMG Thailand Junior Golf Tour ร่วมแสดงความยินดีกับนักกอล์ฟ เยาวชนทคี่ วา้ แชมปร์ ายการ “บางจาก จเู นยี ร์ มาสเตอร์ 2018” ที่สนามกอล์ฟสวนสน ประดิพัทธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 สcาหรับผู้ปกครองและ นักกอล์ฟที่สนใจร่วมแข่งขัน AMG Thailand Junior Golf Tour 2018 สนามที่ 7 รายการ GSB Junior Golf Challenge 2018 ในวันที่ 22-23 กันยายนนี้ ที่สนามบูรพา กอล์ฟคลับ จ.ชลบุรี สมัครแข่งขันได้ที่ โทร.098-260-5547

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.