ททท. เปิดเทศกาล หัวหิน-ชะอdา กอล์ฟเฟสติวัล ครั้งที่ 17

Golf Digest (Thailand) - - Highlights -

▶ ที่สนามกอล์ฟสปริงฟิลด์ รอยัล คันทรีคลับ อ.ชะอcา จ.เพชรบุรี โดย คุณธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การ ทอ่ งเทยี่ วแหง่ ประเทศไทย (ททท.) เปน็ ประธานเปดิ เทศกาล “หวั หนิ -ชะอาc กอล์ฟเฟสติวัล ประจcาปี 2561” ครั้งที่ 17 มี คุณนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีเมืองชะอcา คุณสุวิทย์ เหรียญรุ่งเรือง ประธานชมรม สนามกอล์ฟเพชรบุรี ประจวบฯ และคุณชณัฎฐ์ พงศ์ธราธิก อุปนายก สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอcา ให้การต้อนรับ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.