“Çelik sektöründe ilk yarıda negatif performans devam etti”

Özel Ekler - - ANASAYFA - ARAŞTIRMASERVİSİ

sektörünün kapasitesinin, 2013 yılı itibarıyla, 50 milyon ton seviyesine ulaştığını aktaran Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, bununla birlikte sektörün ham çelik üretiminin dünyadaki eğilimin tersine, gerilediğini söyledi. Üretimin yüzde 3.4 oranında düşüşle, 34.7 milyon ton seviyesinde gerçekleştiğini bildiren Yayan, bu yılın ilk altı aylık döneminde sektörün negatif performansının devam ettiğini aktardı. Yayan, "Çelik üretimi ocak-haziran döneminde yüzde 0.3 oranında geriledi. Türkiye, en büyük 15 çelik üreticisi arasında, en kötü performanslardan birisine sahip” dedi. Türkiye’nin çelik tüketiminin yatay seyrettiğinin altını çizen TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, buna rağmen, sektörün çelik ihracatındaki gerileme eğiliminin devam etmesinin, üretimi baskı altında tuttuğunu söyledi. Çelik sektörünün, 2013 yılında kapasite kullanım oranının yüzde 73’ten, yüzde 70’e indiğini hatırlatan Yayan, “Türkiye ekonomisinin yüzde 4 oranında büyüdüğü 2013 yılında ham çelik üretimimizin gerilemiş olması, sektörün yaşadığı sıkıntıları ortaya koyuyor” açıklamasını yaptı. Türkiye’nin çelik üretiminde, son yıllarda dünyada en hızlı üretim artışını yakalayan ülke konumunu elde ettiğini belirten Yayan, “Bununla birlikte Türkiye, 2013 yılında yüzde 3.4 oranındaki üretim düşüşü ile, dünyanın en büyük 10 çelik üreticisi arasında, Güney Kore’nin ardından üretimi en fazla gerileyen ülke oldu” diye konuştu. Yayan, Türkiye’nin, üretimdeki gerilemeye rağmen, dünyanın en büyük çelik üreticileri listesinde 8’inci sıradaki yerini koruduğunu sözlerine ekledi. 2013 yılında yurtiçinde çelik tüketiminin yüzde 10 dolayında artış gösterdiğini bildiren Yayan, sektörün rekabet gücündeki zayıflama nedeniyle, Türkiye’nin tüketimindeki artışın, ağırlıklı bir şekilde ithalat ile karşılandığını kaydetti. Yayan, “2013 yılında, çelik ürünleri ihracatı yüzde 6.3 oranında gerilerken, ithalatı yüzde

25 oranında artış gösterdi” bilgisini verdi.

“Sektör, 2013’te 15.5 milyon tonluk kapasitesini kullanamadı”

2013 yılında, sektörün 10 milyar dolar civarında değer yaratabilecek, 15.5 milyon tonluk kapasitesini kullanamadığını kaydeden Veysel Yayan, “Çelik sektörümüzde atıl kalan kapasite, dünyanın en büyük 14’üncü çelik üreticisi olan Fransa’nın üretim miktarına eşit. Atıl kapasitenin Türkiye’nin toplam çelik ihracatının yüzde 80’ini oluşturduğu dikkate alındığında, işin boyutu ve önemi daha net bir şekilde ortaya çıkıyor” dedi. Yayan, “Çelik sektörünün atıl kalan kapasiteyle gerçekleştirebileceği üretimin değeri, 2013 yılında 65 milyar dolar olarak gerçekleşen cari açığın yüzde 15'ine ve 100 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen dış ticaret açığının yüzde 10’una tekabül ediyor” dedi.

Deprem Yönetmeliği’nde yapılan düzenlemelerden sonra, nervürlü inşaat demiri üretiminde ve kullanımında önemli ölçüde artış olduğunu ifade eden Veysel Yayan, nervürlü demirin yüzeyinde bulunan çıkıntıların, betonla tutunma ve yük altında betonla birlikte kenetlenme özelliğini sağladığını açıkladı. Yayan, nervürlü demir kullanımındaki artışın, daha güvenli yapı sayısında artış sağladığının altını çizdi.

Deprem Yönetmeliği’nde yapılan düzenlemeler ile nervürlü inşaat demiri kullanımında artış oldu.

Depremin etkilerinin asgariye indirilebilmesini teminen, depreme dayanıklı yapı üretmenin şart olduğunu aktaran Yayan, bunun için de; Deprem Yönetmeliği’ne uygun nervürlü inşaat demirinin yeterli miktarda ve uygun ebatlarda kullanılması gerektiğini söyledi. Sadece bunun yeterli olmadığını savunan Yayan, zemin etüdünün gereğince yapılması, kaliteli beton kullanılması, inşaat demiri işçiliğinin yeterli seviyede olması, sağlıklı bir kontrol ve denetim mekanizmasının kurulması gerektiğini söyledi. İnşaat sektöründe, yasal düzenlemelerle birlikte, denetim mekanizmasının iyi kurulmasının da önemli bir unsur olduğunu kaydeden Veysel Yayan, “Yapı Denetim Yasası’nın, tam anlamıyla uygulandığını söylemek mümkün değil. Proje ve etüd aşamasından, uygun malzeme kullanımına ve inşaatın tamamlanma aşamasına kadarki süreçte, denetim eksikliği ve yetersizliği, en çok karşılaşılan sorun” dedi. Yayan, bu çerçevede hurda ray, gemi sacı, aks çeliği ve kaynağı belli olmayan hadde bozuğundan üretilen inşaat demirinin, özellikle deprem bölgelerindeki yapılarda kullanılmaması konusunda, denetimlerin sıkılaştırılmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.