CRM, performans göstergelerine yansıyor

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Araştırma şirketi Gartner’dan üç farklı kategoride CRM Mükemmellik ÖdülüalanAkbank,CRMprojelerinin en önemli yansımasını kritik performans göstergelerinde buluyor.

Türkiye’nin önde gelen bankalarından birisi olan Akbank, pazarlama faaliyetlerinde CRM çözümlerinden faydalanan şirketlerden bir tanesi aynı zamanda. “Akbank olarak bizim için CRM, bilişim teknolojileri desteğiyle farklı müşteri ihtiyaçları ve tüketim alışkanlıklarının çeşitli kanallardan alınan geribildirimlerle değerlendirilmesi ve müşteriye sunulan ürün ve hizmetlerin bu veriler temelinde biçimlendirilmesi anlamına geliyor” diyen Akbank Direkt Bankacılıktan Sorumlu Müdür Yardımcısı Orkun Oğuz, son dönemde CRM alanında hayata geçirdikleri ‘Pazarlama Optimizasyonu’, ‘Hibrit Alt Segmentasyon’ ve ‘Ürün Fiyatlama’ projelerinden bahsediyor: “Pazarlama Optimizasyonu, teknik alt yapısı 2012 yılında kurulan ve pilotlandırdığımız bir projemiz. 2013 yılı içerisinde bankamız stratejilerine paralel olarak Pazarlama Optimizasyonu uygulamamızı tüm pazarlama iş birimlerine yönelik olarak yaygınlaştırdık. Kampanya hedefleri arasında; bir kampanyanın en doğru müşteri kitlesi ve en doğru kanal üzerinden sunulmasının sağlanması, mevcut pazarlama bütçesinin en etkin şekilde kullanılması, iletişim maliyetlerinin azaltırken başarılı kampanya performansıyla müşteri memnuniyetinin artırılması yer alıyor. Ürün Fiyatlama projemizi ise mevduat ve krediler olmak üzere iki ana başlıkta değerlendirilebiliriz. 2014 başı itibarıyla hayata geçirdiğimiz ‘Mevduat Fiyatlama’ projemiz, müşteri bazında fiyat hassasiyetine göre hızlı bir şekilde mevduat faiz tekliflerinin sağlanması, müşteri memnuniyeti, saha ekipleri ve genel müdürlük iletişimlerinin ve onay süreçlerinin düzenlenmesi ile standart bir fiyatlama alt yapısının kurulması amacıyla tasarlandı. ”

Entegre yapı kurdu

Akbank, ‘Atom’ adını verdiği bir CRM sistemine sahip ve bu sistem, bankanın gerçek zamanlı pazarlama ve satış otomasyonu faaliyetleri ile çoklu ka- nal entegrasyonunu bir yapıda buluşturuyor. “Projede hedeflerimizi, gelişmiş müşteri sistemi ile yenilikçi portföy yönetim sistemi üzerine oturttuk” diyen Oğuz, bu sistemle birlikte müşteri odaklı pazarlama uygulamalarını hayata geçirebildiklerini, hizmet kalitesini yükseltebildiklerini ve farklılaşan müşteri ihtiyaçlarını hızlı ve kolay bir şekilde karşılayan hizmet modelleri geliştirebildiklerini anlatıyor. “Bu kapsamda CRM çalışmalarımızla otomatize satış ve pazarlama süreçleri ve şube ile doğrudan kanallarını gerçek zamanlı olarak entegre eden bir yapı olarak kurduk. Müşteri temaslarımızı tüm kanallarda ortak bir yapıyla yönetiyor, analitik müşteri verisiyle anlık müşteri verisini birleştirerek müşteriler için geçerli en iyi aksiyonu belirleyebiliyoruz. CRM bölümümüz, tüm iş alanlarından bağımsız bir bölüm olarak gerek ticari nitelikli gerekse de bireysel nitelikli müşteri segmentlerdeki müşterilerimizin tüm ürün ve kanal kullanımlarını optimize etme amacıyla çalışmalarını sürdürüyor” diyor Oğuz.

Entegre pazarlamada mükemmellik ödülü

Akbank, 2010’da hayata geçirdiği müşteri ilişkileri sistemiyle sahada görev yapan 9 bine yakın müşteri ilişkileri yöneticisinin, gişe yetkililerinin ve şube müdürlerinin iş yapış şekillerini değiştirdi. “Çalışanlarımız ATOM ile portföylerindeki müşterileri çok daha iyi analiz edebilecekleri noktaya geldiler. Genel müdür düzeyinde takip edilen analitik alandaki çalışmalarımızla, sektörümüzde farklılaşıyoruz” diyen Oğuz, sistem sayesinde aldıkları ödüllerden de bahsediyor. Akbank, Gartner’ın Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Asya-Pasifik ülkeleri için yapılan CRM Mükemmellik – Entegre Pazarlama ödülüne layık görülmüş. Yine Gartner’ın geçtiğimiz yıl Müşteri Analitiği kategorisindeki ödülünü de alan Akbank, bu yıl da mevduat fiyatlama projesiyle Etkili Satış kategorisinde ödül aldı. Bugün itibariyle Gartner’den 3 farklı kategoride mükemmellik ödülü alan ilk ve tek Türk bankası olduklarını belirten Oğuz, “Bu ve benzer ödüllerin sektör bağımsız olarak verildiğini de düşündüğünüzdeCRMalanındabirçokönemlive müşteri sayısı milyonlar ile ifade edilen güçlü oyuncunun arasında olmanın, başarımızın bir başka göstergesi olduğu görüşündeyiz” açıklamasında bulunuyor.

Akbank için CRM projelerinin anlamı ödüller değil elbette. “CRM çalışmalarının rakamsal anlamda bankanın kritik performans göstergelerine yansıdığını söyleyebiliriz” diyen Oğuz, CRM projeleri ile elde ettikleri somut faydaları şu şekilde açıklıyor: “CRM çalışma ve altyapılarının; çapraz satış, müşteri aktifliği, ürün penetrasyonu ve hacimleri, müşteri memnuniyeti, verimlilik konularında çok etkin bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Son yıllarda müşteri analitiği konusunda yapılan gelişmiş matematiksel modellemeler birçok farklı alanda kurumsal sonuçlarımızı etkiliyor. Çeşitli alanlarda devam eden çalışmalardaki ‘verimlilik’ ve bu verimliliğin artırılması günümüzde özellikle büyük kurumsal yapılarda daha da önem kazanmış durumda. Verimliliği artırmada teknolojik gelişmelerin şüphesiz önemli bir rolü var. Kurumsal yapılarda farklı alanlarda hayata geçirilmesi oldukça zor olan verimlilik çalışmalarının matematiksel ve rasyonel bir şekilde ele alınabilmesi bankacılık sektöründe de artan bir öneme sahip. CRM müşteri analitiğinin bu tip konularda da yeni ve önemli bir kullanım alanı bulduğunu görüyoruz.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.