ERP yolun başında

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Türkiye ERP pazarındaki büyümenin 2014'ün ilk yarısından itibaren yavaşladığını söyleyen CRM ve ERP Komitesi Koordinatörü M.Göker Sarp, bu yıl pazarda yaşanacak büyümenin yüzde 10 düzerinde olacağı tahmininde bulunuyor. Sarp açık kaynak kodlu ERP sistemlerinin pazar için genel tehdit oluşturduğuna dikkati çekiyor. CRM ve ERP Komitesi Koordinatörü M. Göker Sarp’a göre Türkiye’de ERP sistemlerinin yaygınlaşması hem yavaş ilerledi hem de bu konuda biraz geç kalındı. Bunun nedenlerini Sarp; Türkiye’nin dünya ekonomisine entegrasyonunun 2000’li yılların başına kadar sınırlı düzeyde kalması, endüstri topluluğu yolculuğunun henüz başlarında olmamız, mevcut dış kaynaklı sermayenin azlığı, şirketlerin Kurumsal İş Çözümlerine kanalize ettikleri finansal kaynaklarının sınırlı olmasıyla açıklıyor. “Bu koşullara rağmen; yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı olarak ERP çözümlerinin şirketlere sağladığı katkılar ve alınan sonuçların duyulmasıyla, son bir iki yıl içinde Türkiye’de ERP kullanımının gelişimi hızlandı. Özellikle 2010 yılından itibaren çok ciddi bir ivme kazandı” diyen Sarp, gelinen düzeyin hâlâ yeterli olmadığını rakamlarla ortaya koyuyor: “Türkiye’de 90’lı yıllarda ERP programlarının piyasaya girişinden itibaren, çalışan sayısı 50’den fazla yaklaşık 7 bin orta ve büyük ölçekli firmada ERP projesi gerçekleşti. 2012 TÜİK verilerine göre Türkiye’de bu büyüklükte bulunan işletme sayısı toplamda 39 bin 711. Yani Türkiye’deki büyük ve orta ölçekli firmaların yaklaşık yüzde 17,6’sında ERP projesi gerçekleştirilmiş durumda. Bu sayı Türkiye ekonomisi için çok düşük bir sayı.”

Kurumsal yazılımlarda ERP oranı yüzde 50

Sarp’ın verdiği bilgilere göre kurumsal yazılımlar içinde ERP yazılımlarının oranı yüzde 50’ye yakın. Bulut bilişim teknolojilerinin kullanımı ise birçok kurumsal yazılımda olduğu gibi ERP’de de kullanımı yaygınlaştıran önemli unsurlardan bir tanesi. “Bulut hizmetlerinin ve bulut kav- ramının yayılmasıyla ERP üreticilerinin SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) ürünlerini çeşitlendirdiklerini görmekteyiz. SaaS, KOBİ segmentindeki şirketler için büyük ölçüde maliyet avantajı yaratıyor. Kullanıma göre ödeme modeli teknolojinin kabulünü sağlıyor. Başlangıç maliyetinin az olması ve kullanıma göre ödeme yapılıyor olması açısından toplam maliyet oldukça rahatlıyor” diye konuşan Sarp, şirketlerin teknoloji liderleri olan CIO’ların son yıllarda BT altyapıları için ek hizmet seçeneği olarak bulut hizmetlerini değerlendirmeye başladıklarını kaydediyor. Ayrıca bazı şirketlerin de BT altyapıları ile bulut seçeneklerini kıyaslamaya başladığını dile getiriyor. Sarp, bu eğilimin devam edeceği görüşünde. Ancak bulut hizmetlerinin giderek artmasıyla güvenlik ve veri gizliliğinin şirketler açısından bir soru işareti olmayı sürdüreceğine de dikkati çekiyor.

İş zekasına yönelik talebi artırıyor

ERP çözümlerine yönelimi artıran bir diğer unsur ise kullanım alanlarının genişlemesinden kaynaklanıyor. “Eskiden ERP denilince ağırlıklı olarak finansal modüller akla gelirken, şimdi bir şirketin tüm kaynaklarının entegre edilmesi düşünülebiliyor” diyen Sarp, bu durumun yine maliyetleri düşürmekle ilgili olduğunu açıklıyor. “Operasyonel maliyetleri düşürmek ve verimliliği arttırmak herkes için önemli unsurlardan biri olmaya başladı” diyor. Sarp mobilite alanındaki gelişmeler ile e-defter ve e-arşiv uygulamalarının kullanılmaya başlamasının da ERP kullanımını olumlu etkilediğini sözlerine ekliyor. Sarp’ın gelecek öngörülerinden birisi de şu şekilde: “ERP yatırımlarının tamamlayan şirketlerde iş zekası çözümlerine talep var. İş ze- kasında yapılacak yatırımlarda ciddi bir büyüme beklenebilir. Tüm bu gelişmeler önümüzdeki 5 yıl içerisinde kurumsal yazılım pazarının büyümesini olumlu şekilde etkileyecektir. Küresel pazarda, sosyal medya ile ERP yazılımları arasındaki entegrasyonlarla müşteri etkileşimini artırmayı hedefliyor.”

Açık kaynak kodlu ERP sistemleri pazar için bir tehdit

Diğer yandan ERP’nin yaygınlaşmasının önünde de hali hazırda bazı engeller bulunuyor. Bu engellerden birisinin Türkiye’deki şirketlerin ERP’ye bakış açıları olduğunu ifade eden Sarp, “ERP’ye karşı yaklaşımların kurumsal iş çözümleri yatırımlarının korunması yönünde olduğuna şahit oluyoruz. Şirketler kurumsal uygulama yatırımlarını koruma uğruna, daha yüksek maliyete katlanarak entegre olmayan veya tüm süreçlerini takip edemedikleri yazılımlara yatırımlarını sürdürüyorlar. Bu da şirketler arasında ERP kullanımının yaygınlaşmasına engel olarak duruyor” açıklamasında bulunuyor. Kamu düzenlemelerinin de genel ve entegre bir sistem olan ERP’yi işaret ediyor olsa da, tam olarak adreslemediğini veya zorunlu kılmadığını ifade eden Sarp, son yıllarda ERP projelerinin öngörülen süre ve bütçeleri aşmasının da ERP pazarını tehdit eden faktörlerden bir diğeri olduğuna dikkati çekiyor. “Türkiye ve dünyadaki innovasyon ve ARGE çalışmalarına rağmen firmaların ERP projelerindeki başarıyı etkileyen, kurumsal düzen, organizasyonel yönetim, yeninden yapılanma ve teknolojinin kabulüne sıra gelindiğinde hızını kaybediyor” diyor.

Şirketler arasında ERP kullanımını olumlu etkilerken hem pazar hem de güvenlik açısından bir tehdit oluşturan gelişme var ki, o da açık kaynak kodlu ERP ürünlerinin yaygınlaşıyor olması. Sarp, “Küresel pazarda açık kaynak kodlu ERP satıcılarının artışı da göze çarpıyor. Ticari ERP sistemlerinin maliyetleri yüksek ol- duğundan, mikro ve küçük ölçekli şirketler bu sistemleri internette serbestçe kullanılabiliyorlar. Açık kaynak kodlu ERP sistemleri etkileri küresel ERP pazarı için bir tehdit olma yolunda ilerliyor” açıklamasında bulunuyor. Türkiye’de de 2010’da başlayanERPpazarıbüyümesinin2014’ün ilk yarısı itibariyle yavaşlamaya başladığına dikkati çeken Sarp, bu yıl ERP pazarının toplamda yüzde 10 düzeyinde büyüyeceği tahmininde bulunuyor. Sarp’ın genel pazar değerlendirmesi, “Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı ERP çözümlerinin şirketlere sağladığı katkılar ve alınan sonuçların duyulmasıyla Türkiye’de ERP kullanımının önümüzdeki yıllarda da ivmelenerek devam edecek” şeklinde.

ERP kullanmamanın maliyeti daha büyük

CRM ve ERP Komitesi Koordinatörü M. Göker Sarp, ERP kullanmayan şirketlerde, hem zaman kayıpları hem de parasal kayıplar nedeniyle oluşan kaynak israfının, ERP için yapılacak yatırım maliyetinden çok daha yüksek olduğunu söylüyor. “Bu da hem şirketlere hem de genel ekonomiye çok şey kaybettiriyor” diye ekleyen Sarp, ERP sistemlerini kullanmayan şirketlerin karşılaştıkları durumları şu şekilde açıklıyor: “Günümüzde rekabet şartları nedeniyle şirketler kaynaklarını daha iyi kontrol etmek zorunda kalıyorlar. Kurulduklarında tüm şirket yapısını bireysel çabalarla kontrol altında tutup, süreçlerini yönetebilirken; kapasiteleri büyüdükçe ve işleri karmaşıklaştıkça kontrol etmek güçleşiyor. Eğer firmalar büyümelerine veya büyüme isteklerine karşın herhangi bir kurumsal sistem kullanmadan yaşamlarına devam ederlerse, bir süre sonra yavaş yavaş müşterilerine hızlı geri dönüş sağlayamayacaklar, gerçek maliyetlerini zamanında göremeyecekler, stoklarını takip edememeye başlayacaklar, verimlilikleri giderek düşecek. Mükerrer veri girişleri ve vakit alan rapor hazırlıkları zaman kayıplarına yol açacak. Finansal durumun her istenilen anda gerçek zamanlı olarak görülebilmesi zorlaşacak, nakit akışı yönetirken problemler yaşanacak, tedarikçiler ve işletmedeki malzemelerin çevrimi izlenemeyecek hale gelecek, fazla mesailer artacak, hızlı / zamanında karar alınmasına iyice zorlaşacak, kısaca kör dövüşü olacaktır.” ERP kullanımının olumlu etkilerini ise şu şekilde özetliyor: “ERP sistemleri firmalara, operasyonel etkinlik ve daha iyi karar verebilme, bilgiye hızlı erişim gibi getirileri sağlayarak, şirketin rekabetçi olması için fırsat sunan projelerdendir. Dünyadaki değişime karşın kendi içinde yenilenme fırsatı bulamayan firmalar için ERP projeleri bulunmaz bir fırsattır. Bu yüzden ERP sistemlerini yalnızca bir yazılım olarak değerlendirip, sunduğu stratejik önemi gözden kaçırmamak gerekir.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.