Odağında KOBİ’ler var

Özel Ekler - - ANASAYFA - EDA ERTÜRK / İSTANBUL

Değişen piyasa koşullarına karşı hızlı uyum yetenekleri, esnek üretim yapıları, bölgesel kalkınmadaki rolleri, istihdam hacimleri ve yeni iş alanlarının yaratılmasındaki rolleriyle KOBİ’ler, ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli bir işleve sahip. Kurumsal uygulama ve yazılım alanında dünya lideri olan SAP, tüm dünyada her ölçekte kurumu geleceğe taşıyacak yenilikçi teknolojiler geliştiriyor. Bu teknolojileri Türkiye ekonomisinin itici gücü olan KOBİ’lerin de hizmetine sunuyor. İş dünyası hızla değişiyor ve KOBİ’ler büyük firmalardan farklı olarak kısıtlı kaynaklarını maksimum verimle kullanarak rekabetçiliklerini artırmak zorunda. Çoğunlukla sürekli yeni yatırım güçleri olmayan KOBİ’lerin ellerindeki kaynakları daha fazla üretime ve satışa dönüştürerek operasyonel verimliliklerini artırmaları önem taşıyor.

KOBİ’lerin iş süreçlerine değer katacak uygulama ve yazılım çözümlerini, gerçek zamanlı bellek içi platformları ‘SAP HANA’ üzerinde ‘SAP Business One’ entegre çözümüyle sunduklarının bilgisini veren SAP Türkiye Genel Müdürü Zeynep Keskin, “SAP Business One uygun maliyetli yazılım paketi portföyü sayesinde KOBİ’ler iş yönetimi, iş zekası ve mobil çözümlere erişiyor. Büyümeye odaklanmış şirketlere yönelik bu çözüm, mevcut altyapılara kolayca adapte edilebiliyor. Küçük ve orta ölçekteki müşterilerimiz, inovasyon ve verimliliklerini artırarak ülke ekonomisinde daha büyük bir payın sahibi olabiliyor. KOBİ’ler kurumsal ihtiyaçlarını karşılayacak teknoloji yatırımlarını yaparken kendilerinden büyük firmalarla rekabetçilik güçlerine katkıda bulunacak ve onların dış ticaret vizyonlarına katma değer sağlayacak yazılım ve çözümlere yönelmeli. KOBİ’lerin hizmetine sunduğumuz SAP Business One, işletmeler için rekabetçilik, verimlilik ve kârlılık artışı sağlarken, maliyetlerin azalmasına yol açıyor ve tasarruf imkanları yaratmayı hedefliyor” açıklamasında bulundu.

Dönüşmeyen KOBİ, geride kalır

“Oxford Economics tarafından gerçekleştirilen ve SAP tarafından desteklenen global KOBİ araştırması, KOBİ’lerin bugünkü durumunu net bir şekilde özetliyor. Türkiye’de KOBİ’lerin toplam işletmeler içindeki oranı yüzde 99 civarında. Öte yandan, Türkiye’de KOBİ’ler toplam istihdamın yüzde 78’ini karşılıyor. Avrupa, Ortadoğu ve Asya bölgesinde yer alan ülkeler arasında yapılan araştırmadan çıkan sonuçlar, KOBİ’lerin yoğun bir dönüşüm geçirdiklerini gösteriyor. KOBİ’lerin yüzde 66’sı yakın zamanda bir transformasyon gerçekleştirmiş ya da gerçekleştirecek. Ekonomik yaşam içerisinde var olabilmek için, KOBİ’lerin teknoloji yatırım iştahına sahip olması gerekiyor. Oxford Economics araştırması gösteriyor ki, teknoloji dönüşümünü tamamlamayan KOBİ’ler küresel rekabette maalesefgeridekalıyorlar.HalihazırdaKOBİ’lerin yüzde 48’i iş yönetimi yazılımı kullanıyor. Üç yıl içinde işlerini kurumsal uygulama ve yazılımla yönetecek şirket oranının yüzde 57’ye çıkacağı öngörülüyor. Bu anlamda, iş yönetimi yazılımları KOBİ’lerin yatırım yaptığı en önemli alan” şeklinde konuşan Keskin, dikkat çekici bir diğer konunun ise bulut teknolojilerine yapılan yatırım olduğuna işaret etti. Yükselen teknolojiler arasında yer alan bulut bilişime yatırım yapan KOBİ oranının bugün yüzde 35 olduğunu söyleyen Keskin, üç yıl içerisinde bulut bilişimin yükseleceğinin öngörüldüğünü, KOBİ’lerin yüzde 47’sinin 3 yıl içinde bulut bilişim alanında yatırım yapmasının beklendiğini vurguladı.

‘ERP, bir teknoloji sürecinden ibaret değil’

Dünya’da ve Türkiye’de yaşanan hızlı değişimlerin ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) alanını da doğrudan etkilediğini söyleyen Keskin, “Sektörde görülen değişim ve yenilikler ERP yazılımındaki beklentileri değiştirmeye başladı ve yeni gereksinimleri de ortaya çıkardı. Dolayısıyla ERP, sadece bir teknoloji sürecinden ibaret olmayıp, bir şirketin her kademesini ilgilendiren bir proje denem departmanı tarafından yönetilen değil, işletmelerin tüm idari süreçlerini kapsayan kurumsallaşmaya katkısı olan bir proje hale geldi. İşletme içerisindeki birimlerin birbirleriyle entegre çalışmasını sağlayan ERP, şirkette o anki tüm iş akışlarının istenildiği zaman raporlarla izlenmesini mümkün kılıyor. ERP yazılımı, üst ve orta düzey yöneticilerin şirket stratejilerine yön vermelerini kolaylaştıracak araçlar olarak, şirketlerin geleceğini belirleyecek kararların en hızlı ve en az sapmayla alın- masına destek veriyor. Böylece şirketler, iş akışlarını kontrol edebiliyor. Maliyetlerini azaltıp verimliliklerini artırıyorlar. Günümüz iş dünyasında rekabet avantajı kazanıyorlar. Artan mobilite ve bulut bilişim trendi nedeniyle ERP çözümlerinin bulut platformlarında çalışması, mobil olarak sahadan erişilebilir ve yönetilebilir olması gerekiyor. Biz SAP ERP çözümüyle işletmelerin kurumsal kaynak planlama alanında ihtiyaçlarını karşılayan uçtan uca çözümler sunuyoruz” şeklinde konuştu.

‘İşletmeler, CRM çözümleriyle bütçelerini verimli olmayan mecra ve alanlardan çekip, geri dönüşü artıracak doğru mecralara yöneltebiliyor’ “Geçmişte günlerce planlama yapıp, ciddi bütçeler ayrılan kampanyalar, yine günler süren uzun raporlamalardan sonra, neden başarıya ulaşılamadığı anlaşılmayan bilmeceler olarak kurumların karşısına çıkıyordu. Bugün ise sosyal mecralarda yürütülen modern kampanyalara baktığımızda, sürecin baştan sona değiştiğini gözlemliyoruz. Artık analizler, aktivitenin geçmişe yönelik raporlanması şeklinde değil, kampanyanın her anının gerçek zamanlı olarak takip edildiği bir yapıya bürünüyor. İşletmeler, CRM çözümleriyle bütçelerini verimli olmayan mecra ve alanlardan çekip, geri dönüşü artıracak doğru mecralara yöneltebiliyor” açıklamasında bulunan Keskin, SAP olarak, sosyal medyayı itici bir güç olarak gördüklerini belirtti. Keskin şöyle devam etti: “İş zekasını (BI) sosyal medya analiziyle buluşturarak, işletmelere verimlilik artışı sağlayacak çözümler geliştiriyoruz. SAP CRM müşteri ilişkileri yönetimi çözümüyle, işletmeler Twitter ve Facebook hesapları üzerinde şikayet ya da öneri amaçlı tweet’leri, metin analizi gibi gelişmiş yöntemlerle analiz edebiliyor. Sosyal medya, pazarlamanın da çehresini değiştiriyor. SAP’nin sosyal entegrasyonu mümkün kılan çözümleriyle, Twitter ve Facebook’ta pazarlama kampanyaları düzenleyip kampanya başarısını takip etmek mümkün oluyor.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.