Yerli şirketler işbirliği yaparak global pazarda rekabet edebilir

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Türkiye araç üstü ekipmanları sektöründe, son yıllarda yatırımlar hız kazandı. Firmalar, küresel rekabette söz sahibi konuma gelebilmek için teknoloji yatırımlarına ve Ar-Ge çalışmalarına önem veriyor. Uluslararası standartlara uygun ve teknolojiyi yakından takip eden sektör, global pazarda iddalı bir konumda bulunuyor. Bunun yanı sıra firmalar üretim tesislerinde Ar-Ge grubu kuruyor ya da profesyonel firmalardan hizmet satın alıyor. Küresel rekabette geri kalmak istemeyen şirketler teknolojik alt yapılarını güçlendirerek, global pazarda yerini almak istiyor. Yurtdışındaki firmalar ile rekabeti hedefleyen sektörün önde gelen firmaları, Ar-Ge yatırımlarını hızlandırıyor. Hükümetin açıkladığı teşvik paketi içinde Ar-Ge için de büyük bir payın olması sektörün büyümesine katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Sektörde küçük, orta ve büyük ölçekli bin 500 firma faaliyet gösteriyor. Yurt genelinde kullanılan ve bizim 15 ana grupta topladığımız araç üstü ürünlerinde özellikle kamu sektörünün kullandığı araçların tamamına yakını 50 firma tarafından üretiliyor. Özel sektörün kullandığı üst yapılı araçlara bakıldığında, bu grup ürünleri ise damperler, çöp kamyonları ve platformlu araçlar ile vinçlerden oluşuyor. Bu grupta da çoğunluğu damper üreticileri olmak üzere, 250 ila 300 üretici firma yer alıyor. Dönem dönem sektörde aktif rol oynayan firmalar bulunsa da devamlılığını sürdüren firmaların sayısı oldukça düşük. Sektörde yaklaşık 20 bin kişi istihdam ediliyor. Bunun yanında sektörün kullandığı ara ürünlerin imalatındaki istihdamı da dikkate aldığımızda istihdam rakamları 45 bini buluyor.

Yeni pazar arayışları devam ediyor

Araç üstü ekipmanları sektörü, global pazarda öne çıkan sektörlerden biri. Türkiye’de sektördeki etkinliğini artırıyor. Bununla birlikte Türkiye’nin global pazarda istenen noktaya gelebilmesi için daha fazla ihracat yapabilmesi gerekiyor. Önde gelen firmaların ihracat rakamları yüzde 30 ila 45 arasında değişiyor. Bu sektörde ihracat yapmayan firma sayısı oldukça fazla. Ürünlerinin kalitesinde belli bir seviyeye ulaşmış firmalar ihracat şansını yakalıyor. Tek başına ihracat yapmanın da yetmediği bir gerçek. İhraç edilen ürünlerin servis ve yedek parça hizmetlerini de verebilen firmalar dış pazarlarda kendilerine daha fazla yer bulabiliyor.

Sektörün ihracat pazarları arasında Türk cumhuriyetleri, Afrika ülkeleri ve AB’ye yeni katılmış ülkeler öne çıkıyor. Sektör üreticileri Ortadoğu pazarındaki belirsizlikleri aşmak için çeşitli girişimlerde bulunuyor. İş insanları heyetleri, uluslararası fuarlarla ticaret alanı arıyor. Afrika’da gidilmemiş pazarlara ticari heyetler gönderilerek, yeni pazarlara ulaşılmaya çalışılıyor. Bununla birlikte, Rusya ile ilişkilerin normalleşme sürecine girmesi üreticiler açısından olumlu bir gelişme. Biz de dernek olarak Rusya, İran ve Çin’deki fuarlara katılarak, Türkiye’yi araç üstü ekipmanları konusunda yeni pazarlarda tanıtmaya çalışıyoruz.

Kamu kuruluşları, yerli araçları tercih ederek firmalara kaynak oluşturabilir

Sektördeki firmaların kalitelerini artırabilmeleri ve dış pazarlarda yer alabilmeleri için özellikle kamu kuruluşlarına görevler düşüyor. Kamu kuruluşlarının kullandığı ürünlerde yerli ürünleri tercih etmesi, firmaların kalitelerini artırabilmelerini destekleyecek ve oluşan kaynaklarla firmalar ihraç pazarlarda ürünlerini sergileyip, satışını gerçekleştirebilecek. Bununla birlikte kamunun göstereceği yerli malı kullanmasıyla, özel firmaların da yerli ürünleri daha fazla kullanmasının önünü açacağını ve sektörün yurtiçindeki gücünü yurtdışına da taşıyacağını düşünüyoruz. Türkiye elçiliklerinin bulunduğu her ülkede en az bir adet ticaret ataşeliği bulunuyor. Ticaret ataşelerinin vereceği destek ile yerli firmalar yurtdışında müşterilere daha kolay ulaşabilir. Birebir müşteri görüşmeleri ile katılacağımız uluslararası fuarlar ile yurtdı- şında açılacak şubeler sayesinde ürünlerin yurtdışı satışları artabilir.

Bununla birlikte yurtiçinde ve komşu ülkelerdeki olumsuz koşullar, araç üstü ekipmanları sektörüne de yansıyor. Özel sektörün alımları düşerken, belediyeler ve kamu kurumları hizmetlerini devam ettirmeleri gerektiği için yıllık planlarına uyarak, alımlarını sürdürüyor. Türkiye’nin komşu ülkelerle yaşadığı sorunlar, özellikle Rusya, Suriye ve Irak’taki ticarete olumsuz yansıdı. Söz konusu ülkelerle ticaretin azalması, sektördeki firmaların Afrika ve Asya pazarına daha fazla yönelmelerine neden oldu. Bununla birlikte Rusya ile normalleşen ilişkilerin, yılın ikinci yarısında yaşanan kayıpların telafi edilmesini sağlayacağını öngörüyoruz. Araç üstü ekipman sektörü 2015’e oranla bu yıl düşüş yaşadı. Üretim adetlerinin düşmesi, öncelikle ciro, sonrasında kârlılık ve istihdamda düşüş getirdi. Sektördeki firmalar istihdamı azaltmasa da büyüyemediklerini söyleyebiriz. Yıl genelinde çok olumlu bir gelişme yaşanmasa bile sektörün bu yıl sonunda 2015’teki satış rakamlarına ulaşacağı öngörülüyor.

Sektörün üretiminin yaklaşık yüzde 90’ı iç pazarda kullanılırken yüzde 10’u da ihraç ediliyor. Bu oran komşu ülkeler ile sıkıntılar yaşansada son iki yılda korundu. Bunun nedeni, ihracat yapan firmaların genelde yerli piyasada kazandıklarından daha fazla kâr etmeleri. Dış pazarlar için yatırım yapan, kapasitesini artıran firmalar, değişen ülke koşullarına göre kendilerine yeni pazarlar buluyor. Kapanan bir ülke pazarı varsa, firma yeni pazar arayışında ekiplerini koordine edip alternatif pazarlara ulaşıyor. Araç üstü ekipman sektöründe, ithalatın payı oldukça düşük. Örneğin çöp kamyonlarında ve damperli kamyonlarda yerli ürünler kullanılıyor. Bununyanındaçelikhammaddesivepompalar, bazı anahtarlar, hortumlar dışında genelikle yerli araç ve parçalar tercih ediliyor. Bununla birlikte iç pazarda yerli makinelerin daha fazla kullanılması için bu konuda teşvik edici çalışmalar yapılmalı. Kamu ve kamu destekli alımlarda, yerli üretimin varlığı durumunda bu ürünlerin tercih edilmesi zorunlu hale getirilmeli. Kamu ihalelerinde yerli malı teklif edene verilecek yüzde15’e kadar fiyat avantajı istinasız verilmeli. Kimi zaman yüzde 5 kimi zaman yüzde 10 olarak uygulanmasına izin verilmemeli. Yerli üreticilerin en azından ithal ürünlere eşdeğer kalitede üretim yapabilmesi için desteklenmesi gerekiyor. Sektörde haksız rekabetin önlenmesi için de kayıt dışı üretim yapan firmaların kayıt altına alınması zorunlu.

Katma değerli üretimin artması gerekiyor

Öte yandan sektörde küçük ölçekli şirket sayısının fazlalığı, sektörün gelişmesini engelliyor. Sektörde markalaşma sağlanamadığı gibi firmaların büyük çoğunluğu sürekliliğini koruyamıyor. Bir çok ülke Türkiye’nin yaptığı ihracat rakamlarına çok daha az şirket ile ulaşıyor. Türkiye’de büyük ölçekli şirketler yerine, küçük ölçekli birçok şirketin bulunması sektörün temel sorunları arasında. Global pazarda rekabetin yoğun yaşandığı bir dönemde, firmaların ayakta durabilmesi için ürünlerini başka ülkelere de ulaştırması gerekiyor. Sektörde, ithalatın önüne geçilebilmesi için firmaların; kaliteli, fonksiyonel ve teknolojik ürünler imal etmesi ve iç pazardaki ihtiyacı yerli üretimle karşılamaya yönelik faaliyetlerde bulunması gerekiyor.

Araç üstü ekipmanları sektöründe üretici bin 500 firmanın bulunduğu tahmin ediliyor. Bu firmaların büyük bölümü yurtiçi ihtiyaçlarını karşılamak için üretim yapıyor. İhracata yönelik üretim yapan firma sayısının azlığı dikkat çekiyor. Yurtiçinde üretim yapan firmaların güç birliği yaparak, küresel ölçekte üretim ve satış yapabilen bir yapı oluşturabilir. Dış pazarlarda birbirleriyle rekabet eden değil güç birliği oluşturan büyük ve kaliteli firmalara ihtiyaç var. Bu firmalar küresel ölçekte faaliyet gösteren markalarla her konuda rekabet edecek düzeye gelmeli.

Araç üstü ekipman sektörü, globalde önemli bir yere gelmek için özellikle son yıllarda yatırımlarına devam ediyor. Henüz ticaretin olmadığı veya az olduğu ülkelerle ticaret fırsatı aranıyor. Küresel pazarda yerini alabilmek için yeni pazar arayışlarını sürdürüyor. Sektördeki firmalar küresel çaptaki firmalar ile teknolojik işbirliğine gitmeli. Üniversitelerden yardım almalı. Sanayi-üniversite işbirliği mutlaka yüksek oranda sağlanmalı. Üniversiteler sadece öğrenim yapılan yerler olmamalı. Bu kurumların, üretimi destekleyen, yön veren bir konuma gelmesi gerekiyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.