ISTAC - TİM iş birliği ile ihracatçının hukuki süreçleri kolaylaşacak

Özel Ekler - - ANASAYFA -

TİM ve Türkiye'nin tahkim Merkezi ISTAC, küresel ticarette Türkiye'yi temsil eden ihracatçı firmalar arasında tahkim kullanımını yaygınlaştıracak.

Türkiye’nin tahkim merkezi ISTAC ile TİM, birlikte ekonomi medyasının karşısına çıktı. Her iki kurum, küresel ticarette Türkiye’yi temsil eden ihracatçı firmalar arasında tahkim kullanımını yaygınlaştırmak için iş birliği mesajı verdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Firmalarımızı yurt dışı tahkim merkezleri yerine ISTAC’ı kullanmaları için yönlendireceğiz, bu yönde çağrı yapacağız” dedi. ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı ise, Başbakanlık Genelgesi ve kamu ihalelerinde mevzuat değişikliği sonrası ISTAC’ın kendi kalesinde güçleneceğini ve bölgenin en önemli tahkim merkezi olacağını vurguladı.

Tahkim hukukunda İstanbul’u bölgenin yıldızı yapmalıyız

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, dünya ticaretinin hızla geliştiğini ve bu hızlı ticaretin hukuki işlemlerinde de hızlı çözüme ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Büyükekşi, uluslararası arenada ticaret yapan Türk şirketleri için tahkim hukukunun önemini şöyle değerlendirdi:

“TİM 70 bin ihracatçımızla Türkiye’nin bayrağını dünyanın her köşesinde dalgalandırıyor. 250’ye yakın ülke ve bölgede ürünlerimiz kullanılıyor. Son yıllarda katma değeri yüksek ihracata önem veriyoruz. İhracatçılarımız küresel ticarette güçlü bir şekilde yol alıyor. 2018 yılında küresel ticaretin 19,2 ilâ 19,5 trilyon dolar olması bekleniyor. De- mek ki tüm dünyada daha fazla dış ticaret olacak. Dünya ticareti hızla gelişirken, bu ticarete konu hukuki işlemlerin de hızlı çözülmesi gerekiyor. İşte ‘savaşı muharebede kazanıp masada kaybetmek' lafı ticarette de geçerli… İhracatçı için gerek üründe gerek teslimde gerekse ödemede, her aşamada sorunlar olabilir. Firmalarımız bu konuda farkındalık sahibi olmalı… Bunun en güzel örneği 1999 İstanbul depremidir. ‘Depremden korkma tedbir almamaktan kork’ mesajını konumuza getirelim; 'Ticarette sıkıntı yaşamaktan korkma ama tedbirini al.’ TİM çatısı altındaki ihracatçılarımızın da o tedbirleri almaları için firmalara ISTAC’ı çok iyi anlatmayı hedefliyoruz. İş adamları herhangi bir sözleşme yaparken hemen akıllarına ISTAC gelmeli… Ticarette, turizmde, lojistikte nasıl ki ülkemizi bir merkez yapmak için çalışıyorsak, tahkim hukukunda da İstanbul’u bölgenin parlayan yıldızı yapmalıyız. Şirketlerimizi yurt dışıtahkimmerkezleriyerineISTAC’ı kullanmaları için yönlendireceğiz, üyelerimize bu yönde çağrıda bulunacağız.”

ISTAC, bölgenin en önemli tahkim merkezi olacak

İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı ise, TİM’in temsil ettiği ihracatçılar için de ISTAC’ın uyuşmazlık çözüm adresi olmasını hedeflediklerini vurguladı. ISTAC’ın 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren kendi adresinde faaliyete başladığı- nı hatırlatan Akıncı, geride kalan 25 aylık dönemde alınan mesafeyi şöyle anlattı; “ISTAC Genel Kurulu tarafından yönetime seçildiğimizde elimizde sadece Resmî Gazetede yayımlanan kuruluş kanunu vardı. Çok kısa sürede merkezimize dava gelmeye başladı. Şu anda 15’inci davadayız. Almanya, Fransa, Hindistan, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan davalar geldi ve önemli bir bölümü uluslararası nitelikteki bu davalardan 9’u sonuçlandı. Kamu da özel sektör de merkezimizi desteklediği için çok şanslıyız. Özellikle Başbakanlık Genelgesi ve bunu takiben kamu ihale mevzuatında değişiklik yapılmasıyla birlikte, ISTAC şartı ihalelerin tip sözleşmelerine girdi. ISTAC için bu gelişme, bölgenin en önemli tahkim merkezi olacağını müjdeliyor. Bu alanda bizim bölgemizde en aktif merkezi Dubai… Bunun sebebi, Dubai’de iş yapacakolanlarahükümetinsözleşmelere ‘Dubai Tahkim Merkezi’ni yazacaksın’ demesi... Ancak Dubai’deki tahkim merkezi yakın zamanda çok müşteri kaybetti, ISTAC sahayı tutmaya başlıyor. Şimdi Başbakanlık GenelgesiveKamuİhaleKurumumevzuat değişikliği sonrası ISTAC kendi kalesinde güçlenecek. Gerçek ISTAC henüz gelmedi, bu daha buz dağının görünen yüzü… Bu sebeple önümüzdeki yıllarda bu sayı hızla artacak ve gerçek ISTAC’ı göreceğiz. En batılı doğu, en doğulu batı ülkesi olarak Türkiye gerçekten bu alanda biçilmiş kaftan…”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.