Türkiye’nin e-ticaret eylem planı hazır!

Özel Ekler - - ANASAYFA -

2020 yılında küresel e-ticaret hacmininyaklaşık4trilyondolara ulaşması beklenirken, Ekonomi Bakanlığı e-ihracatı kolaylaştırmaya yönelik çok önemli bir adım attı. Ekonomi Bakanlığınca, Türk ihracatçıları için e-ihracatı daha kolay ve ulaşılabilir kılarak Türkiye'nin uluslararası ticaretteki payını artırmak ve ülkeyi bölgesel bir e-ticaret merkezi haline getirmek amacıyla "2018-2020 e-İhracat Stratejisi veEylemPlanı"hazırlandı. Yüksek Planlama Kurulunun (YPK) söz konusu planın kabulüne ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bunagöre,3yıllıke-İhracatStratejisi ve Eylem Planı ile e-ihracata ilişkin yasal, teknik, uygulama altyapı ihtiyaçlarının karşılanarak bütüncül mevzuat oluşturulması, lojistik alanında geliştirilecek formüllerle hızlı kargo taşımacılığının daha etkin hale getirilmesi, toplu gönderilerin daha ucuza taşınarak iade maliyetlerinin azaltılması, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Planla Türkiye merkezli ödeme hizmet sağlayıcılarının uluslararası alanda tanınırlığının artırılması, ihracatçılara yönelik destek mekanizmalarının oluşturulması, KOBİ'ler ve mikro girişimcilerin e-ihracatla tanışmaları sağlanarak farkındalıklarının artırılması ve e-ticaret alanında uluslararası iş birliği imkânlarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Söz konusu plan 7 hedef ve 23 eylemdenoluşuyor.

Türkiye'nin lojistik kapasitesi geliştirilecek

Stratejik hedefler kapsamında, Türkiye'nin lojistik kapasitesi geliştirilecek. Bu kapsamda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, Gümrük ve Ticaret ile Ekonomi bakanlıkları koordinasyonunda e-ihracata yönelik yerel ve bölgesel lojistik üslerin planlanması, kurulması ve e-ihracat odaklı işletimi sağlanacak. Paydaşların katılımıyla lojistik üslerin kurulmasına yönelik fizibilite çalışmalarını da içeren bir iş planı oluşturulacak. 2020'nin 4'üncü çeyreğindeiselojistiküssükurulacak.Öte yandan İstanbul 3. Havalimanı ile Türkiye'nin lojistik kapasitesinde ciddi bir genişleme yaratılacağı, bunun taşımacılık işlemlerinde hem hız avantajı hem de maliyetlerde düşüş sağlayacağı belirtiliyor. e-İhracattahızlıteslimyapılabilmesi ve iade maliyetlerinin azaltılması amacıyla yurt dışında tedarik üslerinin kurulması da desteklenecek. Gümrük işlemleri sınır ötesi e-ticaret ihtiyaçları çerçevesinde geliştirilecek. Bu çerçevede e-ihracatta KDV iadelerine ilişkin uygulama süreçle- ri iyileştirilecek ve gerekli kolaylaştırmalar yapılacak.

Firmaların uluslararası rekabetçiliği geliştirilecek

Sınır ötesi e-ticarette ürün güvenliği ve denetiminin etkinleştirilmesi sağlanacak. e-Ticarete konu ürünlerde tüketici haklarını koruyacak hukuki altyapı geliştirilecek.e-İhracattagüvenartırıcı tedbirlerin alındığını gösteren işaret veya damga gibi bir uygulama getirilecek. e-İhracat yapan firmaların uluslararası rekabetçiliği geliştirilecek. Uluslararası alanda e-ihracat platformlarının kurulması ve işletilmesine yönelik destek mekanizmaları oluşturulacak. Yöresel ve el emeği ürünlerinin sınır ötesi e-ticarete konu edilmesine dönük destek mekanizması kurulacak.

Plan çerçevesinde Türkiye'de e-ihracatçı firma sayısı artırılacak ve mikro girişimcilerin e-ihracatçı olması sağlanacak. Esnaf ve sanatkârlarda e- ihracat bilincinin oluşturulması amacıyla Esnaf ve Sanatkârlar Şurası'nda "e-İhracat Komitesi" oluşturulacak. Kadınların da ihracatın sunduğu imkanlardan yararlanmalarını sağlamaya yönelik eğitim programları ve seminerler düzenlenecek.

Diğer taraftan e-ihracatın geliştirilmesine yönelik uluslararası iş birlikleri yapılacak.

Ekonomi Bakanlığı, Türkiye'nin uluslararası ticaretteki payını artırmak ve Türk ihracatçıları için e-ihracatı daha kolay ve ulaşılabilir kılmak amacıyla "2018-2020 e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı" hazırladı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.