B rl kte düşün, b rl kte harekete geç, b rl kte kazan

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Türkiye’nin son 15 yılda dünyaya açılan kapıları çoğaldı ve Afrika da bu anlamda Türkiye için en önemli destinasyonlardan biri haline geldi. Türkiye’nin Afrika’da yeni ortaklıklar kurmaya dönük çaba ve beklentileri, tecrübe paylaşımı ve eşgüdümün sürekliliğine dayanıyor. Afrika, özellikle Sahra Altı Afrika ülkeleri ile olan ilişkilerin uzun yıllar ihmal edilmiş olması nedeniyle Türkiye – Afrika ilişkilerinin somut bir bağlama oturması, ancak 2005 yılının Türkiye’de “Afrika Yılı” ilan edilmesiyle mümkün oluyor.

Afrika son on yıldır dünyanın en hızlı büyüyen 10 ekonomisinden altısına, dünya maden rezervlerinin üçte birine ev sahipliği yapıyor. Yüzde 42 ile dünyadaki en yüksek doğurganlık oranını sergileyen Afrika, 54 ülkesi ve 1 milyarı aşan nüfusu ile aynı zamanda ‘dünyanın en genç kıtası’ özelliğini taşıyor.

Doğru stratej yle Sahra Altı

Afr ka’da köklü l şk ler kurulacak

Bölgeyle ticari ve ekonomik ilişkilerimizin gelişim seyrinde karşılıklı diplomatik temsilciliklerimizin sayısı ve ticaret hacmimizin sürekli artması, THY’nın sefer sayılarını ve sefer yaptığı noktaları artırması karşılıklı temasların yoğunluğunu göstermesi bakımından iyi bir örnek.

Bugün Türkiye, dış politikasında Afrika’nın gücüne ve geleceğine inanan, ilgisi her geçen gün artan, güvene da- yalı bir tutum sergiliyor, Afrika’nın büyüme ve istihdam politikalarında bir ‘yerli ortak’ ve ‘stratejik partner’ olmak için çalışıyor.

Afr kalı ş nsanlarından

Türk ye’ye yatırımlar başladı

Türkiye’den bölgeye yapılan yoğun resmi ziyaretlerin de etkisiyle son yıllarda Afrika’nın önemli iş insanları Türkiye’de iş yapmak üzere ülkemizi ziyaret etmeye başladı. Bu gelişmeler bile Afrika Açılımımızın doğru yolda ilerlediğini gösteriyor. Bizler de iş dünyası temsilcileri olarak siyaseten atılan her adımı olumlu bir değere dönüştürmek adına çaba harcıyoruz. Afrika’ya yönelik tüm yatırımlarımızda uzun vadeli işletmecilik anlayışı ile sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamayı ve büyük ölçekli istihdam alanları yaratmayı hedefliyoruz. Bu hedefle 1994 yılından beri DEİK bünyesinde faaliyete geçen Afrika İş Konseylerimizin sayısı 43’e ulaşmış bulunuyor.

Resmin bütününe bakıldığında Türkiye’nin Afrika’ya olan samimi ilgisinin hem Afrika hem Türkiye için kazançlı bir süreç olduğu görülüyor. Türkiye, bugüne kadar yaptıkları ve bugünden sonra yapacaklarıyla doğal kaynakları, genç nüfusu ve girişimci ruhuyla kıtanın makus talihini değiştirme çabasında, her zaman Afrika’nın yanında olmayı ve gereken desteği vermeyi hedefliyor.

Türk ye le Batı Afr ka Ülkeler Ekonom Topluluğu’nun ş çevreler n n lk kez b raraya geld ğ Türk ye-ECOWAS Ekonom ve İş Forumu’nda 1000’den fazla Türk ve Afr kalı ş nsanı potans yel şb rl ğ alanlarını değerlend rd .

Türkiye ile Batı Afrika Ülkeleri Ekonomi Topluluğu (ECOWAS) resmi ve ticari heyetleri ilk kez bir araya geldi. DEİK’in organize ettiği Türkiye – ECOWAS Ekonomi ve İş Forumu, binden fazla Türk ve Afrikalı iş insanını buluşturdu. Geçtiğimiz şubat ayında iki gün boyunca T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen forumun açılışında konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Afrika ile dış ticaret hacmimiz, THY’nin uçuşlarına paralel olarak arttı. Afrika'nın tamamıyla Türkiye'nin dış ticaret hacmi 25 milyar dolar seviyelerine geldi” dedi. Türkiye'nin 15 yıldır süren çabalarının Afrika kıtası ile ticarette çok önemli gelişmeler yarattığını vurgulayan Zeybekci, “10 yılda 200 milyon dolarlık bir dış ticaret hacminden, bugün yaklaşık 2 milyar doların üzerine çıkarak, 10 kat artış yakaladık. Kısa vadede hedefimiz dış ticaret hacmimizi, 5 milyar dolar seviyesine çıkarmak, orta vadede ise 10 milyar seviyesine ulaşmak” dedi.

DEİK Başkanı Nail Olpak, “Birlikte düşün, birlikte harekete geç ve birlikte kazan’ ilkesinden hareketle

yola çıkıyoruz. Çok güzel bir amaç; birlikte düşüneceğiz ve iş birliği içinde olacağız. Ortak hareket edeceğiz ve ilişkilerimizi derinleştireceğiz. Sonunda, birlikte kazanacağız” dedi. Türkiye’nin, Afrika’da her zaman güvenliğin, barışın ve refahın simgesi olduğunu vurgulayan Olpak, DEİK ile ECOWAS arasında 2016 yılında İşbirliği Anlaşması imzalandığını ve bu anlaşmanın

iki yılını doldurmak üzere olduğunu hatırlattı.

"Hedef m z STA'nın hızlanması"

Olpak sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk iş dünyası temsilcileri olarak ülkelerimiz arasında karşılıklı yatırımların ve ticaretin finansman imkanlarının masaya yatırılması, ECOWAS ile imzalanması beklenen Serbest Ticaret Anlaşması sürecinin

hızlandırılması, ECOWAS ülkeleri içerisinde iş ortağı olarak Türk iş insanlarımızın öncelikli tercih sebebi olması, bu Forum çerçevesinde temel hedeflerimiz arasında yer alıyor.” Forum çerçevesinde açıklanan Ortak Bildiri metninde Ticaret ve Yatırım İşbirliği Anlaşması’na göre Türkiye ve ECOWAS üyesi ülkeler arasında ticaretin dengeli artırılması vurgusu yapıldı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.