Aslan payı F nTech’te olsa da yeterl değ l; çok daha fazlasını st yoruz!

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Ödeme ve Elektronik Para Derneği Başkanı Burhan Eliaçık, yatırımlarda aslan payının FinTech’te olduğunu söyleyerek, “FinTech ekosistemi özelinde değerlendirecek olursak; bizim tanımlamalarımıza uygun olan 180’e yakın FinTech bulunuyor. Aslan payı onlarda ama bizim için yeterli değil, çok daha fazlasını istiyoruz ve bunu da gerçekleştirecek kapasitemiz bulunuyor. 2018’de FinTech’lerin finansal sistemde daha derinlere kök salması, pazarı büyüterek kendilerinin de büyümesi, geleceğe dair birçok projenin hayata geçmesi veya temellerinin atılmış olması gibi nedenlerle bu ekosisteme yatırım trendinin de artacağını düşünüyorum” dedi.

Ödeme teknoloj ler n n 2017 yılı nasıl geçt , 2018 yılında beklent ler ned r?

Faaliyet izni alan kuruluş sayısının 40’ı aşması, üyelerimiz arasında rekabetin zenginleşmesi, doğrudan düzenlemeler dışında kalan düzenlemelere uyum süreçlerinin hemen hemen tamamlanması ve rekabetle ilgili bazı engellerin ortadan kalkması, sektörün geleceğe daha güvenle bakmasını ve finansal sistemde köklerini daha derinlere ulaştırmasını sağladı. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen, sektörün tam anlamıyla istenen iklime kavuştuğunu söylemek güç! Özellikle mevcut ortak platformlara erişimde güçlüklerin yaşanması, bazı finansal kuruluşların işbirliğine yeterince açık olmaması ve düzenlemelerin çağın koşulları ile hızına uygun şe- kilde güncellenememesi, kuruluşların potansiyellerini yeterince kullanamamalarına neden oluyor. Dolayısıyla tüm bu gelişmeler, dünyadaki ödeme sistemleri alanında “öncü ülke” rolümüzü tehdit eder hale gelme riski doğuruyor.

FinTech ekosistemi özelinde değerlendirecek olursak; bizim tanımlamalarımıza uygun olan 180’e yakın FinTech bulunuyor. Yatırımlarda aslan payını FinTech sektörü çekiyor olsa da bizim için yeterli değil, çok daha fazlasını istiyoruz ve bunu da gerçekleştirecek kapasitemiz bulunuyor. 2018’de FinTech’lerin finansal sistemde daha derinlere kök salması, pazarı büyüterek kendilerinin de büyümesi, geleceğe dair birçok projenin hayata geçmesi veya temellerinin atılmış olması gibi nedenlerle hızla gelişen bu ekosisteme yatırım trendinin de muhakkak artacağını düşünüyorum.

Türk ye’de kred kartlarının nternet kullanım onayları s zler ç n sıkıntı oldu mu? Bu konuda neler yapılab l r?

Konuyu bugün ve gelecek açısından değerlendirmeliyiz. Bugün için cirolarda endişe edilen ölçüde düşüşlere sebep olmadığını, düşüşlerin ortalama yüzde 10’lar civarında kaldığını söyleyebiliriz. Ancak sepete atılıp siparişe dönüşmeyen ürün oranlarında yüzde 20’lere varan bir artış olduğu, dolayısıyla aslında ciro kaybının daha fazla olduğu tespitinde bulunabiliriz. İnternetten sıkça alışveriş yapan kitlenin sisteme katılacağı, bunun etkisinin sınırlı olacağı ancak dijital ticareti büyütüp dünyayla rekabet eder hale getirebilmek için daha fazla ve nadir kullanan bireyleri sisteme katmanın esas sorun olacağı görüşünü halen koruyoruz. Önümüzdeki dönemde benzer uygulamalar karara bağlanırken tüm ilgili tarafların görüşüne önceden başvurularak en iyi seçeneğin dikkate alınması ideal olacaktır.

F nans teknoloj ler çer s nde ödeme teknoloj ler büyük b r yer tutuyor. Bu alanda uluslararası başarılar çıktı mı?

Uluslararası başarılarımız var ama yeterli sayıda değil maalesef, elimizdeki cevheri değerlendiremiyoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.