Blockcha n oyun sahasını değ şt r yor

Özel Ekler - - ANASAYFA - AHMET USTA

Dijital iletişim çağının getirdiği araçlar sayesinde, artık finans ve bankacılık sektörü dışındaki girişim ve şirketler de bu sektörleri hiç olmadığı kadar yoğun bir şekilde etkileme gücüne kavuştular. Devasa bir sektör için teknolojilerin değişmesi normal ancak bu sefer FinTech adını verdiğimiz yeni oyuncular sektörün algoritmasına müdahale ediyor. Bu dönemi daha da ilginç kılan ise sadece FinTech’ler değil aynı anda Blockchain adı verilen yeni bir teknolojik yaklaşımın da ortaya çıkması ve kabul görmesi. Yeni sahanın kurulması zaman alacak. Şimdilik bankacılık ve finans sektörünün bu yenilikçi teknoloji için en büyük müttefiki FinTech’ler.

Savunma sanayiinden sonra teknolojik gelişmelerin en büyük lokomotifi tartışmasız finans ve bankacılık sektörüdür. Üstelik bu süreç düşündüğümüz gibi dijital teknolojilerin keyfini her geçen gün daha fazla sürdüğümüz son 50 yıllık dönemle kısıtlı değil. Para ve teknoloji ilişkisinin hikâyesi çok daha geçmişe uzanan bir maceraya sahip. Öyle ki günümüzden yaklaşık 5.000 sene öncesine ait borç ve alacak kayıtlarının tutulduğu tabletlere kadar uzanıyor

Mini tarih yolculuğundan günümüze geri dönecek olursak finansal teknolojilerin tarihte ilk kez çehresinin değiştiği nadir bir dönem içindeyiz. İşin doğrusu teknolojik gelişmelerin değişim ve dönüşümünde bir farklılık yok, her geçen gün yeni çözümler hayatımıza giriyor. Öte yandan dijital iletişim çağının getirdiği araçlar sayesinde, artık finans ve bankacılık sektörü dışındaki girişim ve şirketler de bu sektörleri hiç olmadığı kadar yoğun bir şekilde etkileme gücüne kavuştular. Devasa bir sektör için teknolojilerin değişmesi normal ancak bu sefer FinTech adını verdiğimiz yeni oyuncular sektörün algoritmasına müdahale ediyor.

Bu dönemi daha da ilginç kılan ise sadece FinTech’ler değil aynı anda Blockchain adı verilen yeni bir teknolojik yaklaşımın da ortaya çıkması ve kabul görmesi. Belki de tarihte ilk kez bir sektörün algoritması ile birlikte felsefesi de değişmek durumunda kalıyor. Ancak bu değişimi anlamak için Blockchain teknolojisinin kısaca neyi ve nasıl değiştirdiğini anlamamız lazım.

Tarih boyunca insanlar toplumun düzenini sağlamak için kurallar çerçevesinde hareket ettiler. Bu kurallar sadece yasakları değil, çoğu zaman işlerin nasıl yapılması gerektiğini de belirler nitelikteydi. Kimi zaman karmaşık gözüken bu kurallar kimi zaman gayet basit ve anlaşılır yönergelere sahipti; “Eğer birisine sizin adınıza bazı işleri yapma izni verecekseniz bunun için Noterden bir vekâlet çıkartmanız gerekir.” Tüm bu kuralları belirlemek ve yönetmek için çalışacak farklı merkezi yapılar kurduk ancak Blockchain teknolojisi, bu merkezi yapıları gereksiz bırakabilecek bir mutabakat ve kayıt çözüm sunuyor.

Finans ve bankacılık sektöründe sahanın kurallarını değiştiren FinTech’ler başlangıçta şaşkınlık ve endişe vericiydi. Sektör bu yapıları kabullenmeyi, sahiplenmeyi ve işbirliği yapmayı henüz yeni öğreniyordu. Tam bu esnada Blockchain teknolojisinin saha girip; “artık bu sahayı kapattık, şimdi oyuna yerçekimsiz ortamda uzay giysileri olmadan devam edeceğiz” demesini kimse beklemiyordu.

Tam bu noktada belirtmeliyiz ki Blockchain teknolojisinin mucizevi bir sihirli değnek değil. Her yarayı iyileştiren, her kelden saç çıkartan, her çorak toprağı yeşillendiren, her çöle yağmur getiren bir teknolojiden bahsetmiyoruz. Blockchain’i devrimsel kılan gücü, kimsenin kuralları dışında kayıt yapamadığı ve kaydedilen verilere müdahale ederek manipüle edemediği üstelik bunları mümkün kılacak bir merkezi idarenin olmadığı çözüm sunmak. Artık devletlerin himayesinde, düzenleyici kurumların kuralları belirlediği ve denetlediği, bizlerin de güvenmek durumunda olduğumuz yapılara ihtiyacımız ortadan kalkıyor.

Biran için hızımızı yavaşlatalım ve gerçeklere, ayakları yere basan bir şekilde, bakalım. Öncelikle her ülkenin kendi içinde, küresel piyasalarda uluslararası anlaşmalar ile düzenlenen ve denetlenen bir sektör için “sıra dışı ve anarşist” görünen bir teknolojinin hemen her şeyi değiştirmesini beklemek sadece bir hayalden ibaret. Ancak bu teknolojinin değiştirebileceklerini de hiç kimse inkâr etmiyor. Şu anda dünyadaki pek finans ve bankacılık kurumu pek çok açıdan Blockchain teknolojisini incelemekle ve anlamaya çalışmakla meşgul. Bu süreçte “belli bir dönem” düşman veya tehlike olarak görülen FinTech’lerin bankaların en değerli dostları olmasına şaşırmamak lazım zira çevik zihinler ve çılgın fikirler bankacılık ve finans sektörünün Blockchain teknolojisini daha iyi anlamları, öğrenmeleri ve uygulamaları için birer müttefike dönüşmüş durumdalar.

Blockchain teknolojisinin ilk somut etkilerini, alternatif olarak fayda sağladığı alanlarda rekabeti körükleyen bir katalizör vazifesi olarak gördük. FinTech çözümleri ile ödeme ve para transferi hizmetleri, mikro kredi servisleri, kişiden kişiye kredi platformları hayatımıza nüfuz etmişti. Blockchain sayesinde tüm bu servisler çok daha düşük maliyetli bir yapı kazanmaya başladılar.

Eğer Blockchain’den bahsediyorsak kripto paralar kesinlikle göz ardı edemeyeceğimiz bir alan. Ancak şu anda dünyayı yeniden kodlayacak bir güce sahip değiller. Aşırı parçalanmış ve çeşitlilik içeren kripto para pazarındaki yüksek spekülasyon ve kırılganlıklar maalesef sundukları faydaların ergenleşmesi ve finans sektörü tarafından kabul görmesi için biraz (belki de fazla) süreye ihtiyaç duyuyor.

Pek çok teknoloji hayatımıza ilk girdiği dönemde zihinlerimizi dumura uğratan etkiler yaratma gücüne sahiptir. Ancak bu teknolojilerin hangi süreçte nasıl etkileri olacağını öngörmek genellikle çok zor olur. Kesin olan; her teknoloji zamanla görünmez bir hale gelerek hayatımızı biraz daha kolaylaştırır. Blockchain teknolojisi de bir istisna olmayacak. Finansal servisler açısından daha hızlı, etkili ve düşük maliyetli faydalar sağlayacağından şüphemiz yok ancak bu sürecin olgunlaşması için tek eksiğimiz şimdilik geçmesi gereken zaman.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.