Hızlı ve etk n yaklaşımlar mevcut ş yapış şek ller n değ şt r yor

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Yeni sanayi devrimi ile birlikte teknoloji tarafında meydana gelen değişim, günümüzde finans sektörünü de fazlasıyla etkiledi. Bu değişimin ortaya çıkardığı yeni alanlardan biri olan FinTech’ler mevcut ekosistemi farklı bir boyuta taşımayı başardı. Bu noktada İş Faktoring Genel Müdürü Ali Erdal Aral, FinTech dünyasını değerlendirdi…

*F nans dünyası teknoloj y yoğun olarak kullanan b r sektör… F nTech kavramı tam olarak bu sektörde ney fade ed yor?

Endüstri 4.0’ın hayatımızın her alanını etkilemesi ile beraber bu dönüşümden finansal sektörlerin de etkilemesi kaçınılmaz olmuştur. FinTech kavramı ise söz konusu dönüşümün bir çıktısı olarak teknoloji ve finans sektörlerinin finansal hizmetlerinin daha verimli bir şekilde işlemesini amaçlamaktadır. Böylelikle tüketicilerin finansal hizmetlere erişimi yeni ve hızlı yollardan sağlanmaya başlamıştır. FinTech ile birlikte son zamanlarda öne çıkan en önemli unsurlar ise şüphesiz internetin her zaman ve her yerden kullanımı ve dolayısıyla mobil uygulamalara olan rağbetin artması olmuştur. İş Faktoring olarak bu dönüşümün farkındalığıyla, toplam hacmimiz içinde payı artan Tedarikçi Finansmanı ürünümüzü de “İş Tedarik” uygulaması ile dijital ortama taşıdık. “İş Tedarik” uygulaması alıcı ve satıcıları online platformda buluşturan, her iki tarafa da fayda sağlamayı amaçlayan bir ürün aslında. Tedarikçiler; alacaklarını vade beklemeden tahsil ederek nakit akışlarını optimize etmek, geniş tedarik zincirine sahip olan güçlü alıcılar ise, tedarik süreçlerinde kesintiye uğramamak ve faaliyetlerini sağlıklı şekilde sürdürmek için tedarikçilerinin finansmana kolay erişimlerini sağlamayı istemektedirler. Bu kapsamda tedarik zinciri finansmanı; tedarikçilerin bir finans kuruluşu tarafından finanse edilebilmeleri için, alıcıların satın aldıkları mal ve hizmete dair olan faturaları onaylayarak satın alımı teyit ettiği bir düzenleme olarak da tanımlanabilmektedir. İş Tedarik uygulaması; işletmelerin finansman işlemlerini daha hızlı ve güvenli gerçekleştirmelerine, operasyonel iş yükünü azaltarak zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olur.

Diğer bir dijital ürünümüz olan ÇekMatik’i; KOBİ ve mikro segment müşterilerimizin belirli bir tutara kadar olan faturalı işlemlerinde hızlı finansmana ulaşabilmesi için 2017 yılının Kasım ayında hayata geçirmiştik. Yeni ürünümüz; müşterilerimize, ÇekMatik mobil uygulaması, Facebook Messenger, www. cekmatik.com.tr ya da kurumsal web sitemizi kullanarak kredi taleplerini zaman ve mekân sınırı olmadan 7gün 24 saat iletmelerini ve belirli bir tutara kadar olan taleplerinde değerlendirme sonucunu birkaç saniye içerisinde alabilme imkânını sunmaktadır.

Teknolojinin getirdiği fırsatlardan yararlanılarak oluşturulan bu ürünlerimiz, müşterilerimizin kısa vadeli nakit ihtiyaçlarına hızlı çözüm üretmekle kalmayıp aynı zamanda e-posta ya da telefon trafiği ile yürütülen sürecin çok daha dinamik ve etkin olmasını sağlayarak zaman ve iş gücü tasarrufu da sağlamakta, veri transferinin güvenli bir şekilde yapılması imkânını getirmektedir.

*D j tal dönüşüm le b rl kte devr msel ve yıkıcı dönüşümlere şah tl k ed yoruz. Bu çerçevede F nTech ş rketler genel olarak f nans ş rketler nde b r yıkıcı dönüşüme yol açab l r m ?

Teknoloji uzun yıllardır finans sektörünün içinde yer almasına rağmen, son günlerde hem global hem de yerel düzeyde ciddi anlamda etkisini hissettirmektedir. Değişen müşteri talepleri ve makroekonomik çıktılar finansal hizmetler sektörünü doğrudan etkilemekte ve bu gelişmeler çevresinde ise yenilikçi ve yaratıcı işletmelere dünyada olduğu gibi ülkemizde de rastlanılmaktadır. Özellikle finansal sektör alanında köklü deneyim geçmişimiz ve özellikle mobil kullanıcı yoğunluğumuz bu noktada bizlere ciddi avantajlar yaratmaktadır. İş Faktoring olarak geliştirdiğimiz ve geliştireceğimiz yeni ürünler ile bu dönüşümün kendi alanımızdaki öncüsü olmaya ve sektör liderliğimizi teknolojik yatırımlarımız ile beraber desteklemeye devam edeceğimizi belirtmek isterim.

*F nTech dünyasında Türk ye’n n konumunu nasıl görüyorsunuz? Uluslararası p yasalarda faal yet göstereb lecek F nTech ş rketler m z çıkab l r m ?

Türkiye genç nüfusu, girişimci kaynağı ve Endüstri 4.0’ın da etkileriyle, güçlenen finansal hizmet sektörü ile bu gelişimde önemli bir yer almaktadır. FinTech sistemi ülkemizde yeni girişim ve yatırımlar ile beraber her geçen gün büyümektedir. Özellikle hızlı ve etkin FinTech yaklaşımları finans dünyasına yeni bir boyut kazandırmakta ve Şirketimizde olduğu gibi mevcut iş yapış şekillerini değiştirmektedir. Bu noktada Faktoring sektöründe bir ilk olan ÇekMatik; bir chatbot uygulaması olması itibarı ile dünyada da ilk olma özelliğini taşımaktadır. Yapay zeka kullanılarak geliştirilmiş olan ÇekMatik uygulaması bu alanda emsallerine de örnek teşkil etmektedir. Yine hali hazırda hayata geçirilen bir başka finansal hizmet olan Tedarikçi Finansmanı Platformu ile özellikle çok noktadan tedarik sağlayan büyük firmalara da önemli imkânlar sağlanmıştır. İş Faktoring olarak gelecek yıl da Müşteri tabanının gelişen ihtiyaçları doğrultusunda verimlilik ilkesi esas alınarak teknolojik yatırımlar yapmaya devam edecek, yeni geliştireceğimiz iş modellerimizi sistem ile uyumlandırmayı sürdüreceğiz. Özellikle 2018 yılı itibarıyla Uluslararası Faktoring alanında uygulanacak olan İş Akış Projesi ile birlikte yurtdışı işlemlerinin sonuçlandırılması hızını artırmayı hedeflemekteyiz. Şirketimiz FinTech uygulamalarının öneminin bilinci ile sektörel ekosisteme bu alanda yenilikçi uygulamaları ile katkı sağlamaya devam edecektir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.