F nans Teknoloj ler 'nde başarı ‘Rekaberl k’ sayes nde gelecek

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Toplumsal faydanın en üst düzeye taşınması ç n ekos stem anlayışının ben msenmes gerekt ğ ne nanan b r ş rket olarak F nTech’te de başarının şb rl ğ yle geleceğ n düşündükler n bel rten Bankalararası Kart Merkez (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, “Rekaberl k kel mes , yan rekabet hal nde olan kurumların bazı alanlarda beraber hareket etmes bu durumu çok y anlatıyor. Bankalarla kurulan şb rl ğ sayes nde F nTech’ler n dünyada f nansal er ş m artıran öneml adımlar attığını gözleml yoruz. Olumlu adımların sayısının lerleyen yıllarda artacağından en ufak b r şüphem z yok, Dolayısıyla yıkıcı dönüşümden z yade çok daha olumlu b r dönüşümün F nTech ekos stem n bekled ğ n öngörüyorum” ded .

Finans dünyasında FinTech kuşkusuz son dönemde en fazla duyduğumuz kavramlar arasında yer alıyor. Yeni iş modelleri açısından bir fırsat olarak görülen FinTech’leri Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko değerlendirdi…

F nans, teknoloj y yoğun olarak kullanan b r sektör… F nTech kavramı tam olarak bu sektörde ney fade ed yor?

Türkiye, bankacılık ve ödeme sistemlerinde dünyanın öncü ülkeleri arasında yer alıyor. Bankalararası Kart Merkezi olarak içerisinde yer aldığımız kartlı ödeme sistemleri ise Türkiye’nin teknolojiyi en etkin kullandığı alanlardan biri konumunda. BKM olarak Chip&PIN geçişi, temassız ödemeler, güvenli ödeme altyapıları, kamu tahsilat çözümleri ve ulaşım çözümlerini kullanıcılarımızla buluşturduk. Son yıllarda BKM Express ve TROY ürünlerimizle birlikte TechPOS, GO Güvenli Ödeme, kart saklama-tahsilat ve mobil temassız gibi yenilikçi çözümleri ardı ardına ekosistemimizin kullanımına sunduk.

Sektörümüzdeki yenilikler bizim yaptığımız çalışmalarla sınırlı değil. Bankalarımız; inovasyona verdikleri önem, teknolojik kabiliyetleri ve birçok alanda hayata geçirdikleri kullanıcı deneyimini

iyileştiren çözümlerle Avrupa’nın ve dünyanın dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Dolayısıyla teknolojinin, finans için tamamlayıcı bir bileşen olduğunu söylemek yanlış olmaz. FinTech de bu bütünleşmenin bir sonucu olarak doğdu. Teknolojideki hızlı dönüşüm, finans hizmeti sunmak için kurumların yaygın şube ağına sahip olması gerektiği anlayışını da yıktı. Zamanla FinTech de tüm bu dönüşüm içerisinde ortaya çıkan yenilikçi, internet tabanlı ve maliyet avantajıyla başarılı kullanıcı deneyimi sunan şirketler ile yeni teknolojileri tanımlamak için kullanılan bir kavrama dönüştü.

BKM olarak FinTech’i, finans sisteminin geleceğini şekillendirecek yeni iş modelleri için bir fırsat ve uluslararası alanda ülkemizi ileri taşıyacak bir alan olarak görüyoruz. Kurum olarak çalışmalarımızı, Türkiye’nin bölgesinde lider ve dünyada örnek bir FinTech merkezi olması hedefiyle sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye’deki FinTech ekosisteminin sağlıklı büyümesi için gereken bilgiyi ortaya çıkarmak ve paydaşları bir araya getirmek üzere 2016 yılında “FinTech İstanbul” platformunun hayata geçirilmesine destek olduk. FinTech İstanbul çatısı altında içerik üretilmesi, eğitimler düzenlenmesi ve bilgi alışverişi için ortam sağlanması gibi önemli çalışmaları gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye

devam edeceğiz.

D j tal dönüşüm le b rl kte devr msel ve yıkıcı dönüşümlere şah tl k ed yoruz. Bu çerçevede F ntech ş rketler genel olarak f nans ş rketler nde b r yıkıcı dönüşüme yol açab l r m ?

Toplumsal faydanın en üst düzeye taşınması için ekosistem anlayışının benimsenmesi gerektiğine inanan bir şirket olarak FinTech’te de başarının işbirliğiyle geleceğini düşünüyoruz. “Rekaberlik” kelimesi, yani rekabet halinde olan kurumların bazı alanlarda beraber hareket etmesi bu durumu çok iyi anlatıyor. Bankalarla kurulan işbirliği sayesinde FinTech’lerin dünyada finansal erişimi artıran önemli adımlar attığını gözlemliyoruz. Ülkemizde de birçok bankanın fikir yarışmaları yaptığını, kuluçka merkezleri kurduğunu, hızlandırma programları organize ettiğini ve FinTech’lerle işbirlikleri yaptığını görüyoruz. Bu tarz olumlu adımların sayısının ilerleyen yıllarda artacağından en ufak bir şüphemiz yok, Türkiye FinTech’te başarıya giden yolda önemli bir bilince ulaştı. Dolayısıyla yıkıcı dönüşümden ziyade çok daha olumlu bir dönüşümün FinTech ekosistemini beklediğini öngörüyorum.

F ntech dünyasında Türk ye’n n konumunu nasıl görüyorsunuz? Uluslararası p yasalarda faal yet göstereb lecek F ntech ş rketler m z çıkab l r m ?

İstanbul’un finans merkezi olması yönünde yapılan çalışmalar, lokasyon avantajı ve yatırım çekme kapasitesiyle Türkiye’nin, dünyadaki başlıca FinTech merkezlerinden biri olma potansiyeline sahip olduğunu söyleyebiliriz. Çalışmalarımızı Türkiye’nin FinTech alanında örnek gösterilen ülkelerden biri olması hedefiyle yapıyoruz. Birçok FinTech şirketi de çalışmalarını bilinçli ve sistematik biçimde sürdürüyor, ürün ve hizmetlerini nasıl daha iyi hale getirebileceklerine yoğun mesai harcıyor. Bu çalışmaların meyvelerinin toplanmaya başladığını da söyleyebiliriz. En başarılı FinTech oyuncularının açıklandığı listelerde ülkemizden girişimler kendilerine yer buluyor. Yurtdışına açılmak için görüşmeler yapan FinTech oyuncuları olduğunu da biliyoruz. Gerçekleşen yatırımların önemli bir kısmı ise yabancı yatırım grupları tarafından yapılıyor, bu önemli bir gösterge. Girişimcilik ekosisteminde yurtdışı faaliyetlerine başlamış ve ciddi kullanıma ulaşmış girişimlerimiz var. Bu güzel gelişmelerin orta vadede FinTech girişimleri ekosisteminde de yaşanacağına inanıyoruz. Doğru fikre sahip olan, disiplinli ve ahlaklı çalışan, doğru ilişkiler kuran, çalışkan, sabırlı ve azimli girişimcilerin başarıyı kesinlikle yakalayacaklarına inanıyorum.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.