Dünyaca ünlü g r ş mc ler Kongre’de

Özel Ekler - - ANASAYFA -

“Girişimci; yenilikçi ve ilham kaynağı olan kişidir. Değeri bilinen ve değer bilen bir kişidir. İlk önce biz bu işe girerken sadece yerel partnerlerimiz vardı ve bu noktada global girişim ağı devreye girdi. Endeavor, Habitat, TİM ve TOBB'la yola çıktık. GEC18IST'in 2 seneyi aşan hazırlık süreci Türkiye'nin girişimcilik ekosistemi adına önemli bir iş birliği platformuna dönüştü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu olayın gidişatından son derece memnun olmuştur. Bu bizim için çok önemlidir. Girişimciliğin en üst kademesinde olması gerektiğini gösteren en önemli olaydır. Girişimcilik bize hem sosyal hem de ekonomik anlamda güç kazandıracak bir platformdur” şeklinde konuştu. “Bilgisayar mühendisleri ve kod yazanların işlerini yapay zekâya kaptıracağı bir gelecekten söz ediyoruz. Yazılımları ve verileri korumak için siber güvenlik hiç olmadığı kadar önem kazanacak. Bağlantılarımızın ve bulut çözümlerimizin dayanıklı olduğundan emin olmalıyız.” Girişimciliğin, yenilik yapmak için gerekli olan akıllı riskleri almaktan ibaret olduğunu ve gelecek on yıl ve sonrası için asıl sorunun “İnovasyon ve büyüme kültürünü güçlendirmek için neler yapabiliriz” olduğunu ifade eden Kent, “Her şey kültürle oluyor. Ülkeler, kurumlar ve kişiler için önemli olan şey daha büyük ölçeklere ihtiyaç duyulması. Bu olmadan yola devam edemeyiz. Büyük ölçekleri yakalamak için yeni fırsatları arayıp inovasyon yapmamız lazım. Başarılı bir girişimci olmak için tüketicileri ve dünyadaki trendleri takip etmeniz gerekiyor” diye konuştu. “İnsan kaynakları modellerimizi gözden geçirerek yeni girişimlerle paydaş olmamız gerekiyor. Ülkemizde işsizlik yaşı 30’un altına iniyor. Bu ülkenin güçlü yönlerini dikkate almalıyız, gençliğimize istediği türden iş olanakları hazırlayabilmeliyiz. Ülkemizde yetişen gençleri kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Bu gençlerin dışarıya gitmesine izin vermemeliyiz. Onları burada istihdam edebilmeliyiz.” “Küresel Girişimcilik Kongresi, dünyanın en önemli girişimcilik politika yapıcılarını ve kanaat önderlerini bir araya getirmektedir. İki gün boyunca 167 ülkeden kongreye katılan uzmanlar başarılarını ve başarısızlıklarını birbirleriyle paylaşıyorlar. Kongrenin 10'uncusunun Türkiye'de yapılmasının çok önemli bir anlamı var. Türkiye'nin hızla gelişen girişimcilik ekosisteminden farklı ülkelerden kongreye katılanların öğrenebilecekleri pek çok şey var. Benzer şekilde bizlerin de dünyanın geri kalanından öğrenebileceklerimiz var. Bu kongre çok değerli bir tecrübe paylaşım platformu.” “Son 20 yıl içerisinde sahip olduğumuz her şeyi bir düşünün: daha fazla ağa bağlıyız; milyarlarca insan, dijital devrim sayesinde biyoteknoloji alanındaki gelişmelerden yapay zekâya kadar değerli bilgilere erişebiliyor. Diğer yandan, dijitalleşme ve yaşam bilimleri birbiriyle ilişkili, ama bağımsız dönüşümler, eşi benzeri görülmemiş sosyal ve kişisel ikilemleri ortaya çıkartıyor.” "Dünyanın dört bir yanından katılan girişimcilik ekosistem paydaşlarını Türk ekosistemi olarak ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başta Cumhurbaşkanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığına teşekkürlerimizi sunuyoruz.Ali Sabancı'nın önderliğinde takım ruhu ile çalışan Endeavor, Habitat, TIM ve TOBB ile birlikte İstanbul Organizasyon Komitesi olarak 60 özel sektör ve 50 STK partnerimizin birlikte hareket ediyor olması emsalsiz bir işbirliği örneği oldu. Bundan sonra da kol kola devam ederek Türk girişimcilik ekosistemini geliştirmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz." “10 yıl önce dünya çok daha değişik bir yerdi. Piyasa çökmüştü ve uluslararası bir ekonomik kriz vardı. Girişimcilik dünyası yeni ayaklanmaya başlıyordu. 2018'e geldiğimizde ise dünya çok daha farklı. Baktığımız her yerde atılımlar var ve hızla gelişen teknoloji girişimcilik ekosistemlerini bütün dünyada genişletiyor" dedi. “Türkiye'deki ilgili tüm paydaş ve uzmanlara çağrı yaptık ve bugün

30'dan fazla paydaşın desteği ile çok aktörlü bir kongre tasarlamanın haklı mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Hazır, şöyle devam etti: “Eminim GEC18IST global girişimcilik ekosisteminin bir adım daha iyileştirilmesine hizmet edecek; farklı ülkelerdeki deneyimleri paylaşma ortamı yaratacak; yeni iş birliklerine zemin hazırlayacak ve aynı zamanda da keyifli bir zirve olacak. Global Girişimcilik Kongresi vesilesi ile İstanbul'un küresel girişimcilik ekosisteminde önemli bir çekim merkezi olma heyecanı artmıştır." “Bu girişimcilerin en büyük farkı etrafındakilerden daha büyük düşünmeleriydi. Bu şekilde ülkelerinde rol modeli oldular ve başka girişimcilerin de büyük düşünmesini sağladılar. Amacımız bu girişimcilerin artacağı ortamları yaratmak, onların işlerini kolaylaştıracak ekosistemleri inşa edip geliştirmek." İstanbul'da 10’uncu yılını kutlayan Kongre boyunca

Muhtar Kent ( Coca Cola YK Başkanı), Guy Per (P&G Ch ef Data Off cer), Fad Ghandour (Wamda Cap tal Cha rman), Jeff Hoffman (Colorjar YK Başkanı), Yoss Vard (4 Years From Now YK Başkanı), Dan el Isenberg (Babson Ün vers tes G r s mc l k Ekos stem Projes YK Başkanı), Chr stopher Schroeder (Yatırımcı ve "Startups R s ng" K tabı Yazarı), Kr sten Schr eber (AB KOBİ Kom syon ve Pol t kalar Başkanı), Alex Salkever (Futur st ve "The Dr ver n the Dr verless Car"

K tabı Yazarı) ve Za nab Salb (#MeToo Kadın Hareket Öncüsü) g b uluslararası ş ve g r ş mc l k dünyası l derler sahne aldı. GEC'de, ana seansların yanı sıra endüstr ve ekos stem trendler n n tartışıldığı paneller, konu bazlı araştırmalar ve vaka çalışmalarının paylaşıldığı Learn ng Hub'lar, atölyeler n gerçekleşt ğ Workshop Hub'lar ve network ng fırsatı yaratacak saha z yaretler g b 150'den fazla seans ve b rçok farklı akt v te düzenlend .

Türk g r ş mc l k ekos stem n güçlend rmeye devam edeceğ z

Yen fırsatları arayıp novasyon yapmalıyız Mehmet Göçmen Gençler kaybetme r sk

Al Sabancı Türk ye'n n g r ş mc l k ekos stem adına öneml b r organ zasyon

Emre Kurttepel G r ş mc ler n artacağı ortamı yaratacağız

Jonathan Ortmans Global b r ekos stem nşa etmek

Ender Yorgancılar Bu kongre çok değerl b r tecrübe paylaşım platformu

Seza Hazır Destekler m z artarak devam edecek

Erkan Duysal Güvenl k önem kazanıyor

Muhtar Kent

D dem Altop

Hanzade Doğan Boyner

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.