Türk ye’n n 500 Büyük H zmet İhracatçısı Araştırması başvuruları başladı

Özel Ekler - - ANASAYFA -

“Türk ye’n n 500 Büyük H zmet İhracatçısı Araştırması”nın üçüncüsü ç n başvuru sürec başladı. TİM Başkanı Mehmet Büyükekş , “Bu yıl başvuru sayısını çok daha üst sev yelere taşımayı hedefl yoruz" açıklamasını yaptı.

TİM’in ilk kez 2016’da gerçekleştirdiği “Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması”nın üçüncüsü için başvuru süreci başladı. Firmaların başvurularını beklediklerini söyleyen TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Bu yıl başvuru sayısını çok daha üst seviyelere taşımayı hedefliyoruz. 2017 yılında yüzde 2,4 oranında artış ile 4,8 trilyon dolara yükselen ve her yıl hızla gelişen hizmet ticaretinde ülkemiz için büyük fırsatlar var. Nitekim, 2017 yılında hizmet ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 17 oranında artış ile 43,6 milyar dolara ulaştı” dedi.

Geçen yıl gerçekleştirilen araştırma kapsamındaki 500 firmanın 2016 yılında 18,5 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştirdiğini ifade eden Büyükekşi, “Bu rakam Türkiye’nin hizmet ihracatının yüzde 49’una tekabül ediyor” diye konuştu. Büyükekşi son iki yılda başvuru sayısındaki artışla birlikte araştırmaya konu hizmet ihracat rakamının da arttığını sözlerine ekleyerek “Araştırmanın kapsamı her geçen yıl daha da genişliyor, ülkemizin toplam hizmet ihracatını yansıtma oranı düzenli olarak artıyor. Bu yıl katılımın artması sayesinde çalışmanın toplam içerisindeki oranını yüzde 50’nin üzerine taşıyacağız” dedi.

H zmet hracatının önem artıyor

Hizmet ticaretinin Dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda büyük bir ivme yakaladığına değinen TİM Başkanı “Son 10 yılda, küresel hizmet ihracatının tam iki katına çıkarak 4,8 trilyon dolar değerine ulaştı. Diğer bir ifadeyle, dünya genelinde yapılan toplam ticaretin dörtte birini hizmet ticareti oluşturuyor. Ülkemizin ise 2017 yılı toplam hizmet ihracatı 43,6 milyar dolar olurken, yaklaşık 20 milyar dolar fazla vererek net hizmet ihracatçısı konumunda bulunuyoruz. Özellikle turizmde, taşımacılıkta ve inşaat hizmetlerinde dış ticaret fazlası veriyoruz. Giderek önemi artan küresel hizmet ihracatından ülkemizin alacağı payı ve hizmet ihracatçılarının sayısını artırmak adına, bu yıl 24 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile müstakil bir Hizmet İhracatçıları Birliği’ni (HİB) kurduk. Hizmet İhracatçıları Birliği ile sektörün ihracat boyutuyla daha etkin bir şekilde temsil edileceğini dü- şünüyoruz. Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması ile de, 2023 hedefleri doğrultusunda Türk hizmet sektörünün gelişiminin görülmesine, potansiyelinin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi. TİM’in bu araştırması sayesinde, firmaların hem kendi sektörü içerisindeki konumunu, hem de genel sıralamasını ücretsiz olarak göreceğini kaydeden TİM Başkanı “TİM’in yayınları ve sosyal medya aracılığıyla şampiyonların başarı hikâyelerini paylaşacağız. İlk 500 hizmet ihracatçısını sertifika ile ödüllendireceğiz. “Katılımcı firmalara “Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti ve Devlet Destekleri” ile ilgili 21 Mayıs 2018 tarihinde Dış Ticaret Kompleksi’nde eğitim vereceğiz” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.