Mak ne hracatında yüzde 20 artış beklent s

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Mak ne İhracatçıları B rl ğ (MAİB) Yönet m Kurulu Başkanı Kutlu Karavel oğlu, 2017 yılı sonunda 14,9 m lyar dolar hracat yapan mak ne sektörünün hracatını artırmayı hedefled ğ n bel rterek,

"Mak ne sektöründe hracatın yüzde 27,5 artarak 2,8 m lyar dolara ulaştığı yılın lk üç ayında c rolardak artışın yüksek olduğunu görüyoruz. İhracatta bu yıl en az yüzde 20 artış bekl yoruz." ded . Mak ne sanay s nde devam eden yatırımların net ces nde, TÜİK sanay üret m ver ler ne göre, sektörün yılın lk çeyrek dönem nde yüzde 16 malat artışı yaşadığını bel rten Karavel oğlu, "Yılın lk çeyreğ nde görülen yüzde 16 malat artışında hem ç talep hem de dış taleptek yoğunlaşma etk l oldu.

Yurt ç nde uzun süre sonra özel sektör mak ne taleb nde b r hareketlenme olsa da üret m artışında esas etk n n hracattan geld ğ n söyleyeb l r z.

Mak ne sektöründe hracatın yüzde 27,5 artarak 2,8 m lyar dolara ulaştığı yılın lk üç ayında st hdam alanında da sınırlı da olsa b r artış yaşandı. Aynı süreçte c rolardak artışın se oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Bu yüksel şte hem artan satışların hem de döv z kurlarındak değ ş mle hracattan elde ed len gel r n TL c ns nden yüksek olması etk l oldu" b lg ler n verd .

2018 yılına yurt ç nde yatırımların canlanacağı, hracat pazarlarında da büyümen n ve mak ne yatırımlarının artacağı beklent s yle g rd kler n hatırlatan Karavel oğlu, "İhracat pazarlarında ve hracata l şk n hedefler m zde b r değ ş kl k bulunmuyor. İhracatta bu yıl en az yüzde 20 artış bekl yoruz. İç pazarda yatırımların ve mak ne taleb n n seyr lk çeyrekte beklend ğ g b oldu. Ancak yılın ger kalanı ç n erken seç m sonuçları ve sonrasında uygulanacak ekonom pol t kaları öneml olacaktır" ded . Karavel oğlu, Türk mak ne sektörünün en çok hracat gerçekleşt rd ğ pazarlarda yaşanan ekonom k büyümen n sektörün yıl sonu rakamlarına olumlu yansımasını bekled kler n fade ett .

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.