İhracatçı tek tıkla dünya pazarında

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Cumhurbaşkanlığı ve Ekonom Bakanlığı destekler le TİM tarafından hayata geç r len İhracat Pusulası portalı, dış t carete l şk n bütün ver ler n ve b lg ler n yer aldığı, tek b r tık le ürünler n z hang ülkelere hang koşullarda hraç edeb leceğ n z gösteren b r b lg platformu.

İhracat Pusulası portalı, hem hracata başlamak steyen kullanıcılar ç n b r kılavuz, hem de hracatını artırmak steyen hracatçılarımız ç n b r destek noktası konumunda.

Ülken n uygun b r pazar olduğunu düşünüyorsanız ülke hakkında detaylı b lg (t car kuruluşlar, d plomat k tems lc l kler, v ze vb) ed neb l rs n z.

Ürünün Türk ye’n n hang ller nden hraç ed ld ğ n b lg s ne ulaşab l rs n z.

Seç len ürünün hang ülkelere hraç ed ld ğ n öğreneb l rs n z.

Portal sayes nde Türk ye’n n seç len üründe yıllar t barıyla gerçekleşt rd ğ hracat rakamlarına er şeb l rs n z.

Detaylı anal z le hedef ülke bel rleyerek ülkeye da r b lg ler ed neb l rs n z.

Ürün ülke anal z le dünyadan bel rlenen ülkeye yapılan thalatı, yıllık hracat yapan f rmaları ve b r m f yatları hakkında b lg alab l rs n z.

İhracat Pusulası portalı, GTİP temel nde çalışır. B r GTİP seçerek ürüne da r b lg lere ulaşab l rs n z. İş zekâsı s stemler le çalışan platform, GTİP temel nde kullanıcılarına hedef ülke seçme, lg l ülken n thalat detaylarını nceleme ve hedef ülken n b lg ler ne er ş m mkânı tanımaktadır.

Portalda; Türk ye'n n herhang b r üründek yıllık hracatı ve değ ş m , hracatçı f rma sayısı, hracat b r m f yatları, dünyadak ülkeler n bu üründek thalatları le Türk ye'n n bu pazarlardak payı, ülkeler bazında b r m f yatlar le dünyada bu ürünü en çok alan ve satan ülkeler n b lg ler yer alıyor.

Platformumuz, hal hazırda b r ürün hraç eden veya hraç edecek ürünü bel rl olan k ş ve f rmalara sunduğu b lg ler n yanında, farklı algor tmalarla herhang b r ülkeye hraç edecek ürün arayan g r ş mc ler m ze de yön vermek amacıyla yola çıkmıştır.

Sayfa çer kler Türk ye İhracatçılar Mecl s tarafından hazırlanmıştır

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.