Türk ye’n n 2017 Tekn k Müşav rl k İhracat Şamp yonu NKY M marlık Mühend sl k yen rekorlara koşuyor

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Türk ye’n n 500 Büyük H zmet İhracatçısı Araştırması’nda 2017 yılı Tekn k Müşav rl k H zmetler Türk ye 1’ nc s olan NKY Mühend sl k ve M marlık CEO’su B rhan Emre Yazıcı Türk ye’n n 2023 hedefler doğrultusunda h zmet hracatının artan önem n ve NKY M marlık Mühend sl k f rmasının hedefler n anlattı.

Dünyada ve Türk ye’de h zmet hracatının gel ş m n nasıl değerlend r rs n z?

Başta inşaat ve otomotiv olmak üzere Türkiye’nin üretim sektöründeki ihracat potansiyeli belli bir seviyeye gelmiş durumda. Ancak şirketimizin ihraç ettiği ‘mühendislik ve müşavirlik’ hizmetlerinde bu seviyelere gelinemedi. Türkiye’de bu alan daha geriden geldiği için yurt dışına açılım konusunda yavaş kalındığını söyleyebiliriz. Ancak ivme kazandırılması için elimizden geleni yapıyoruz. Örneğin NKY sadece Suudi Arabistan’da 1600’den fazla mühendis çalıştırıyor. Hepsi beyaz yaka. Bu ülkemize de ciddi bir katkı demek. Faaliyet gösterdiğimiz pazar tamamen bilgiye ve insan kaynağına dayalı. Türkiye’nin ulusal ve uluslararası alanda çok deneyimli mühendisleri var. Daha ileriye taşımak için kalite ve güvenilirlikten ödün verilmemeli ki hizmet ihracatı süreklilik arz etsin. Kendi alanında bir marka haline gelmek de çok önemli. Adınız duyulduğunda referanslarınızla birlikte anılmalı ve işin size emanet edilmesi için tüm bunları göz önünde bulundurmalısınız. Dünyada bu alanda marka olmuş firmalar var. Bizde NKY olarak markalaşma yolunda hızla yol alıyoruz. Şuan aktif olduğumuz Suudi Arabistan pazarında önemli projeler için aranır hale gelmekten memnuniyet duyuyoruz. Biz NKY olarak yurt dışında özellikle Körfez bölgesinde üstümüze düArabistan’da şen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz.

2018 yılında f rmanızın katma değerl h zmet hracatının artışına yönel k planladığınız faal yet ve projeler n z nelerd r?

Var olan projeleri sürdürmenin yanı sıra 2018 yılında IFI (Dünya Bankası, Avrupa Kalkınma ve Yatırım Bankası, vb.) başta olmak üzere işveren portföyümüzü geliştirmeye devam ediyoruz. En son Bangladeş’te Dünya Bankası Projesi olan Deprem Risk Analizi ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması işini portföyümüze kattık. Bu proje Bangladeş’te devlet binalarının risk analizlerinin yapılmasını ve güçlendirme projelerinin hazırlanmasını içeriyor. Bu proje ile Türk mühendislerinin bu konudaki know-how’ını uluslararası düzeye aktaracağız. Suudi 2018 yılı içerisinde aldığımız cami projelerinin hazırlanması ve restorasyon projelerimiz ile portföyümüzü zenginleştirdik. Bunların yanı sıra, 2018 yılı yılında Amerika pazarına açılmayı düşünüyoruz. 2017 ihracat rakamlarımız ile Türkiye’de kendi sektörümüzdeki birçok firmanın hayal bile edemeyeceği rekorları kırdık. 2017 yılında ENR (Engineering News Record) Uluslararası Dizayn Firmaları içinde ilk 100’e girerek başarımızı uluslararası firmalar arasında da kanıtladık. Ve bu başarı sayesinde NKY, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en başarılı mimarlık ve mühendislik firması olma unvanını da taşıyor. Bu başarıyı sürdürmek için ekibimizle çok çalışıyoruz.

H zmet hracatınız ç n öncel kl hedefled ğ n z ülkeler hang ler d r?

2017 yılında Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Moldova, St. Vincent (Karayipler), Pakistan ve Bangladeş’te birçok proje ihalelerinde dünya devleri ile yarıştık ve başarılı olduk. Öncelikle Körfez’de elde ettiğimiz gücü sürdürmeyi, sonrasında Uzak Doğu ve Afrika ülkelerine girmeyi hedefliyoruz.

H zmet hracatınızın artışı ç n TİM ve Ekonom Bakanlığı’ndan talep ett ğ n z ek teşv kler var mıdır?

Personel desteği artırılabilir, yazılım desteğine başvuru prosedürleri kolaylaştırılabilir.

H zmet hracatı gerçekleşt ren d ğer f rmalara, TİM’ n düzenled ğ “Türk ye’n n 500 Büyük H zmet İhracatçısı Araştırması”na katılmalarını öner r m s n z?

Kesinlikle öneriyoruz. Rekabet başarıyı artırır. Sektördeki yerimizi görmek ve hedeflerimizi oluşturmak açısından yararlı olduğunu düşünüyoruz.

Sektörünüzün H zmet İhracatçıları B rl ğ altında tems l ed lmes ç n kayıt yaptırdınız mı? B rl ğe akt f b r şek lde üye olmak st yor musunuz, üyel ğ n s ze ne g b katkılar sağlamasını bekl yorsunuz?

Evet, Hizmet İhracatçıları Birliğine üyelik naklimizi gerçekleştirdik. DEİK çatısı altında sektör temsilcilerimizle bir araya gelme şansımız oluyordu ancak TİM’de temsil sorunu yaşanıyordu. Daha önce de bahsettiğimiz gibi Türkiye mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinde biraz geriden geliyor, bu sebeple ihracat kalemi olarak önemli olan hizmet ihracatının da TİM altında kendi birliğinin olması bizce önemli.

Sayfa çer kler Türk ye İhracatçılar Mecl s tarafından hazırlanmıştır

Emre Yazıcı NKY Mühend sl k ve M marlık CEO'su

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.