İhracatçılarımıza desteğ m z artıracağız

Özel Ekler - - ANASAYFA - Berat Albayrak Hulus Akar Süleyman Soylu Dr. Mehmet Kasapoğlu

TİM Başkanı İsma l Gülle, Başkanvek ller ve Yönet m Kurulu le Denet m Kurulu Üyeler nden oluşan TİM Heyet , Haz ne ve Mal ye Bakanı Berat Albayrak, İç şler Bakanı Süleyman Soylu, M ll Savunma Bakanı Hulus Akar, Gençl k ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, T caret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz ve Gençl k ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerl kaya’yı makamlarında z yaret ett .

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Hükümet ile uyum içerisinde çalışmalarını yüretmek, fikir alışverişinde bulunmak ve yeni görev- lerinde tebrik ziyaretlerine Ankara’da devam ediyor. Başkan Gülle ve TİM Heyeti, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savun- ma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’yı

makamlarında ziyaret etti.

Ex mbank daha etk n b r yapıya kavuşturulacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak toplantı sonrası yayınladığı mesajında “TİM Yönetim Kurulu ile oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İhracatı artırmaya yönelik politikalarımız kapsamında görüş alışverişinde bulunduk. Yeni dönemde daha etkin bir yapıya kavuşturacağımız Eximbank ile ihracatçılarımıza desteğimizi artıracağız” ifadelerini kullandı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.