Akmetal Metalurj yıllık 4 b n tonluk üret m kapas tes ne ulaşmayı hedefl yor

Özel Ekler - - ANASAYFA - ARAŞTIRMA SERVİSİ

Argon oks jen dekarbür zasyonu (AOD) konvertör ve serbest dövme pres le çel k döküm ve dövme alanlarında h zmet veren Akmetal Metalurj , her yıl üret m n ortalama yüzde 70’ n hraç ed yor. Üret m n yüzde 25’ n n paslanmaz çel kten oluştuğunu bel rten Akmetal Metalurj Yönet m Kurulu Başkanı Can Akbaşoğlu, bu oranı 2019’da yüzde 35’e çıkarmayı hedefled kler n fade ett . Akbaşoğlu, “Kapas te artışını, s par ş havuzumuzdak artışa göre b r vard ya ekleyerek, yılda b n ton artırma mkanımız var. Kısa vadede vard ya artışıyla yıllık 4 b n ton üret m kapas tes ne ulaşmayı hedefl yoruz” ded .

Avrupa’nın önde gelen dökümhaneleriyle rekabet ettiklerini bildiren Can Akbaşoğlu, 120 kişilik çalışanları ile tek üründe 4 kilogramdan 14 tona kadar yılda 3 bin ton döküm ve dövme ürün üretim kapasiteleriyle sektöre hizmet verdiklerini dile getirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen Ar-Ge Merkezi’ni bu yıl Mart ayı itibarıyla devreye aldıklarını ileten Akbaşoğlu, “Hali hazırda dupleks paslanmaz çeliklerin kaynak edilebilirliği ve düşük alaşımlı yüksek dayanımlı çeliklerin mekanik mukavemetlerinin geliştirilmesi projelerini sürdürüyoruz. TEYDEB projeleri ile Ar-Ge merkezimizi aktif bir şekilde kullanıp, geliştirdiğimizi projelerin daha yüksek oranda ticarileşmesi için çalışmalara devam edeceğiz” diye konuştu.

“Bu yıl ver ml l ğ artıracak çalışmalara odaklandık”

Firmalarının her yıl üretimin ortalama yüzde 70’ini ihraç ettiğini belirten Can Akbaşoğlu, 2017 yılında ise söz konusu oranın yüzde 85’i bulduğunu vurguladı. Akbaşoğlu, söz konusu dönemde maça makinesini devreye alarak, küçük ve orta ölçekli ürünleri, yarı otomatik kalıplama hattında yüksek verimlilikle ürettiklerini söyledi. Bu yıl itibarıyla ise birçok yatırımlarını tamamladıklarını anlatan Akbaşoğlu, bünyelerindeki ekipman ve kadro ile verimlilik çalışmalarına hız verdiklerine işaret etti. Akbaşoğlu, “Bu yıl hedefimizi yüzde yirmi oranında yükselttik. Bu hedefe paslanmaz çelik üretimine odaklanarak ulaştık” şeklinde konuştu.

Bunun yanında 2006 ila 2015 yılları arasında artan petrol fiyatları ile beraber petrol ve doğalgaz endüstrisinin geliştiğini söyleyen Can Akbaşoğlu, bu sayede üretim kapasitelerinin yüzde 80’i ile petrol sondaj platformlarının kriko sistem parçalarını yoğun bir şekilde ürettikleri bilgisini verdi. Petrol fiyatlarının düşmesi ile beraber halihazırda bulundukları

diğer sektörlerden madencilik, ağır yük ekipmanları, vana ve pompa imalatı ile kağıt endüstrisi gibi sektörlere ağırlık verdiklerinin altını çizen Akbaşoğlu, söz konusu sektörlerdeki müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, yüksek kalitede üretime devam ettiklerini vurguladı.

Diğer yandan, 2016 yılından bu yana Al-Erit isimli dökümhanelerde kullanıma yönelik, istenen analizde ve yüksek kalitede külçeleri iç ve dış pazara sunmaya odaklandıklarını da ifade eden Can Akbaşoğlu, şunları kaydetti: “Al-Erit külçesi olarak saf demir, karbon indirgeme ve istenen analizde indüksiyon ocağında ergitmeye hazır malzemeleri elektrik ark ocağı ve AOD konverterimiz vasıtasıyla elde edebiliyoruz. Böylece Türkiye’deki dökümhanelerin hammadde bulma zorluklarını gidermeyi hedefliyoruz. Ankiros Fuar’ı söz konusu hedefimizi destekleyecek bir platform olacak.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.