SANTEK, katma değer üreten f rmaların globalde markalaşma sürec n destekl yor

Özel Ekler - - ANASAYFA - SABİHA TOPRAK / DÜNYA Gazetesi Kocaeli Bölge Temsilcisi

Katma değer yüksek, teknoloj lk ürünler n serg lend ğ b r platform oluşturan Doğu Marmara Sanay ve Teknoloj Fuarı (SANTEK), bu yıl 5’ nc kez kapılarını açtı. 31 Ek m Çarşamba günü başlayan fuar, 3 Kasım’a kadar sürecek. Sanay dek tüm yen l kler n aynı çatı altında serg leneceğ n bel rten fuar tems lc ler ; SANTEK’ n, katma değer yüksek ürünler mal eden f rmaların global pazarda markalaşma sürec n destekled ğ n bel rt yor. Ayrıca f rmaların k l ş görüşmeler yapab leceğ fuarda açılacak Yerl leşt rme Serg s ve B2B platformu le savunma sanay n n thal ett ğ ürünler n, yerl f rmalardan tem n ne l şk n görüşmeler de yapılacak.

Fuarların, gelinen noktada bir ülkenin ve kentin katma değerli ürün ihracatı için başlıca platformlar arasında yer aldığını ifade eden temsilciler, dolayısıyla SANTEK gibi organizasyonların değerinin her geçen gün arttığının altını çiziyor. Tüyap Anadolu Fuarları tarafından Kocaeli Sanayi Odası iş birliği; Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO), Gebze Ticaret Odası (GTO), Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ve KOSGEB’in destekleri ile hazırlanan SANTEK’18 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde, gerçekleştirilecek.

B rçok sektör, fuar le b r araya gel yor

Metal işleme teknolojilerinden kimya sanayiine kadar birçok sektörün buluştuğu fuara bu yıl 200 firma katılıyor. SANTEK’e bu yıl 30 bini aşkın profesyonel ziyaretçi bekleniyor. Fuar yetkilileri, SANTEK’18’in, katılımcı firmalara marka bilinirliliğini artırma imkanı, ürün ve teknolojilerini hedef kitleye

gösterme ve ürünlerini pazarlama imkanı sağlayacak olması açısından oldukça önem taşıdığını dile getiriyor.

B l ş m Vad s ’n n, Türk ye’n n en büyük Ar-Ge üssü olması hedeflen yor

Bugün itibarıyla ileri düzeyde bir sanayi kenti haline gelen Kocaeli; lojistik açıdan oldukça avantajlı bir konumda yer alıyor. Demiryolu ve karayolunun etkin olduğu kent, bunların yanı sıra 35 adet limanıyla global pazara deniz yolu bağlantısını da kurmuş durumda. Yüzölçümü açısından küçük bir il olan Kocaeli, gerek üretim ve katma değer, gerekse sanayide çalışan insan niteliği açısından örnek kentler arasında gösteriliyor. Uzmanlar, Kocaeli’nin ekonomik yapılanmasını, bugüne kadar hep üretimin şekillendirdiğini vurguluyor. Kent, deniz-kara-hava ve demiryollarının kesiştiği stratejik konumuyla lojistik; il sınırları içinde yer alan binlerce işletmesiyle de bir sanayi kenti niteliği taşıyor. Ayrıca iki üniversitesi, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ve henüz yapım aşamasında olan, tamamlandığında Türkiye’nin en büyük Ar-Ge üssü olması hedeflenen Bilişim Vadisi ile bir bilim ve teknoloji kenti konumunda.

SANTEK, fuar ve kongre tur zm nde kent güçlend r yor

Türkiye’nin öne çıkan sanayi üslerinden olan kentte üretilen ürünlerin doğru kanallarla uluslararası pazarlara ulaştırılması, belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi noktasında önem taşıyor. Öte yandan kent endüstri şehri olarak bilinmekle birlikte, doğası, zengin kültürel ve tarihi mirasıyla da turizm açısından yüksek potansiyel taşıyor. Son yıllarda bu potansiyekişn değerlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar, kenti bu alanda da öne çıkarmaya başladı. Turizm, ulusal ve uluslararası düzeyde kazandığı boyutlarla, yatırımları ve iş hacmini geliştiren, gelir oluşturan, döviz sağlayan, istihdam alanları açan, sosyal ve kültürel hayatı etkileyen önemli toplumsal fonksiyonları başaran bir nitelik kazandı. Bu nitelik dünyada turizme yönelik ilgiyi artırmış; turizmden beklentileri olan ülkeleri bu sektörün geliştirilmesine yöneltmiş durumda. Bu bağlamda kongre ve fuar turizmi de ilimizde son yıllarda büyük atılım gerçekleştiren sektörlerden biri oldu. Fuar organizasyonları yapıldıkları illere ekonomik anlamda büyük faydalar sağlıyor. Fuar turizminin en olumlu etkilerinden birisi, yalnızca kendi sektörünü değil diğer birçok farklı iş kolunu etkilemesi ve istihdam artışı sağlamasıdır. SANTEK de bu yönüyle kentin elini güçlendiren bir organizasyon haline geldi.

Fuar künyes

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.