Netsem

Akdeniz Haber - - Gundem -

Gölde uykuda yalnýzlýkta

Duyuluyor sesim Daha uzar sokaklarýn sessizliði Daha yansýr

Netsem Netsem ýsýramam ki Ben isterim tadýný doymuþluðun

Rüzgar mý olur Düþünceler mi olur bilemem

Yavaþçacýk Ayaklarý mý siyah eli mi siyah

Diþlerime ta uzaktakini Sevmek anlamak dinlemek

Yok etmek biraz Biraz katmak yalnýzlýðýma Koparmak kocaman geceyi

Aðza girdiði kadar... Fazýl Hüsnü Daðlarca (Varlýk-1958)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.