Sizin olsun

Akdeniz Haber - - Gundem -

Küçük görürdünüz insanlarý bile Bu þehir sizin için þehir deðildi. Bu bahar, bu hayat da öyle Sanýrdýnýz kanatlanacak

günleriniz Saadet inecek rüya rüya

Geç ayýlttý sizi Þu taþý topraðý diþ

bileyen dünya Ben kaskatý gördüm Çevremde buldum

ne buldumsa Daha beter þeyler düþündüm hep

Daha beter Karýmý süsledi, çocuklarýmý büyüttü Alnýmdaki ter Masallarý sizin olsun hayatýn Bana gerçekleri yeter… Oðuz Kazým Atok (Varlýk-1955)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.