GÜNÜN ÞÝÝRÝ

Akdeniz Haber - - Gundem -

Harç

Bilemiyorum hangi gökdelenin tuðlalarý arasýndadýr elele yürüdüðümüz

ve seni ilk kez öptüðüm o kuytu kumsal Ama duyarým bir mýsýr tarlasýnýn yüreðindeki telaþý görülünce daðýn ardýndan

kentin ilk gökdeleni Daha kamyonlar dolusu

kum elenir inþaat önlerinde ayýklanýr deniz kabuklarý

yok edilir gibi bir cinayetin izleri

Sunay AKIN

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.