Hayat dedigin nedir?

Akdeniz Haber - - Gundem -

Hayat dediðin nedir ki? Sevmek, sevebilmek, sevilebilme ve bazen de nefreti duyabilmek… Ama en acýsý pes etmek belki de… Hayat dediðin nedir ki? En zor anlarýnda her þeye raðmen gülümseyebilmek canýný acýtan her ne varsa tüm gerçekliðiyle kabul edip tutunabilmek… Yeniden baþlayabilmek elindekilerle… Yap bozun parçalarý gibi birer birer her þeyi yerli yerine koyabilmek… Hayat dediðin nedir ki? Kendimizi içinde bulduðumuz kalýplar mý yoksa bu kalýplardan sýyrýlmaya çalýþmak mý? Yoksa kýrýlýp incinmekten korkup etrafýmýza ördüðümüz duvarlar içinde yarattýðýmýz bu dünyada boðulurken nefes almaya çalýþmak mý? Hayat dediðin nedir ki? Bir tarafta aðlayan bir tarafta gülebilen ve ortada durup nedir bu? diyerek, anlamaya çalýþmak mý? Vakti geldiðinde elini taþýn altýna koyabilmek mi hiç düþünmeden her þeyi göze alabilmek mi? Hayat dediðin nedir ki?

(Alýntýdýr)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.