Ýhtiyaç sahiplerine belediyeden destek

Akdeniz Haber - - Iik Sayfa -

Manavgat Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere ulaþtýrýlmak üzere hazýrladýðý 8 bin paket yardým malzemesi daðýtýyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.